Slovenski dan krvodajalstva in 10. obletnica iniciative Daruj energijo za življenje

Uspešna krvodajalska iniciativa o pomenu darovanja krvi »Daruj energijo za življenje« letos poteka že deseto leto. Pod sloganom Velika družina srčnih ljudi v javnosti širi sporočilo o plemenitih vrednotah, kot so človečnost, solidarnost in empatija ter opozarja na velik pomen krvodajalstva za nemoteno delovanje zdravstva.

Letos je prav posebno leto, saj trije partnerji – Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Rdeči križ Slovenije in družba Petrol obeležujejo deseto zaporedno leto sodelovanja. Letošnje komuniciranje poteka pod sloganom Velika družina srčnih ljudi, saj želijo z akcijo navdihniti ljudi in sporočiti javnosti, da so vsi krvodajalci velika družina srčnih ljudi, ki v resničnem svetu rešujejo življenja.

Na pobudo družbe Petrol je pred desetimi leti nastala vseslovenska krvodajalska iniciativa Daruj energijo za življenje, ki v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije s sodobnimi načini komuniciranja uspešno ozavešča o pomembnosti krvodajalstva, o velikem pomenu tako rednih kot novih krvodajalcev, odzivanju krvodajalcev glede na potrebe in stanje zalog krvi ter tako prispeva k širjenju baze krvodajalcev.

Namen skupne iniciative »Daruj energijo za življenje« je ozaveščanje javnosti o pomembnosti krvodajalstva, pridobivanje in zadržanje novih krvodajalcev, zagotavljanje varne krvi z odgovornimi in ozaveščenimi krvodajalci ter njihova aktivna vloga pri uravnavanju zalog krvi. S prikazovanjem združenih zalog krvi transfuzijske službe v Sloveniji na spletnih straneh www.ztm.si in www.daruj-kri.si so v Sloveniji prešli na višjo raven organiziranja krvodajalcev in vabljenja krvodajalcev po dejanskih potrebah. S stalnim spremljanjem zalog in porabe krvi ter s sprotnim ukrepanjem vseh sodelujočih v preskrbi s krvjo zagotavljajo odgovorno, skrbno in racionalno ravnanje s krvjo.

V času epidemije Covid-19, ko so zdravstvu zagotavljali nemoteno preskrbo s krvjo za nujna in neodložljiva zdravljenja, so dokazali pravilnost pristopov usklajenega komuniciranja s krvodajalci in javnostjo.  

Pred desetimi leti se je na področju darovanja krvi pokazala potreba po bolj kontinuiranem, strateškem komuniciranju z javnostjo in predvsem vsemi tistimi, ki lahko darujejo kri. Cilj usmerjenega komuniciranja je bil in ostaja, da je baza aktivnih krvodajalcev v Sloveniji stabilna, da se krvodajalci odzivajo in redno darujejo kri, kar je vitalnega pomena za zdravljenje. Skrbno načrtovana, dolgoročna, dvosmerna komunikacija je uspešna, kar dokazujejo tudi številke, ki so predstavljene v nadaljevanju.
Pri snovanju in izvedbi komunikacijskih akcij so vsa ta leta pomagale številne znane osebnosti iz sveta glasbe, umetnosti, kulture, športa, krvodajalci in prejemniki krvi s svojimi zgodbami, motoristi, reševalci, bolniki, zdravniki in zdravstveno osebje, taborniki, različne poklicne skupine, prostovoljci....

Pri komuniciranju partnerji projekta uporabljajo učinkovite novodobne komunikacijske kanale, ki jim omogočajo dvosmerno komunikacijo s krvodajalci (družbena omrežja, mobilne aplikacije, spletna stran daruj-kri.si, sms sporočila), vse to pa seveda omogoča hitro odzivnost v specifičnih situacijah.

Ob obletnici skupne pobude in dnevu krvodajlstva se partnerji zahvaljujejo DRUŽINI SRČNIH LJUDI, KI OMOGOČAJO, DA ŽIVLJENJE TEČE DALJE … Število aktivnih krvodajalcev v Sloveniji je dokaz, da sta solidarnost in pomoč drugim pomembni in cenjeni vrednoti.

Kaj so o projektu Daruj energijo za življenje povedali predstavniki partnerjev na projektu:

Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med. iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino je poudarila, da  je praznovanje že 10. obletnice družbeno odgovorne akcije Daruj energijo za življenje prilagojeno času epidemije Covid-19. “Kljub omejitvi življenja ter spremenjenemu delovanju zdravstvenega sistema so bolniki v času epidemije potrebovali kri krvodajalcev za nujna in neodložljiva zdravljenja. Zaradi preprečevanja širjenja okužb in uvedbe zaščitnih ukrepov je bilo treba prilagoditi organizacijo in potek odvzemov krvi. Krvodajalci so sledili spremembam, ukrepom in potrebam transfuzijske službe ter kljub neznankam in tveganjem prihajali na odvzem krvi. S tem so presegli vsa naša pričakovanja in dokazali, da aktivno sodelujejo pri uravnavanju zalog krvi in preskrbi s krvjo. Njihova srčnost in prepričanje v pomoč in darovanje je omogočalo, da je življenje teklo dalje.
Sodelovanje, zaupanje in odgovornost krvodajalcev so vsekakor tudi dosežki 10-letnih uspešnih akcij ozaveščanja o pomenu krvodajalstva Daruj energijo za življenje.”

Vesna Mikuž, predsednica RKS: “Akcija Daruj energijo za življenje letos že desetič zapored potrjuje, da še kako velja spoznanje, ki smo ga v preteklih nekaj tednih vsak dan večkrat slišali: Skupaj zmoremo! Ali Skupaj bomo zmogli! S to mislijo smo pred devetimi leti združili energijo Rdečega križa Slovenije, Zavoda RS za transfuzijsko medicino in družbe Petrol. Namenili smo se vzpodbuditi zavedanje javnosti o pomembnosti krvodajalstva in vzpodbujanju ljudi, da postanejo redni krvodajalci. Iz leta v leto smo podajali dobro energijo med ljudmi. Pri tem so nas podpirale in nas podpirajo znane osebnosti iz sveta umetnosti, kulture, športa, medicine in politike ... V svojem imenu in v imenu Rdečega križa Slovenije se iskreno zahvaljujem partnerjem, podpornikom in predvsem vsem junakom, ki darujejo srčno in so v teh letih postali prava liga darovalcev.

Nada Drobne Popovič, predsednica uprave družbe Petrol: “V času globoke krize in pretresov je še toliko bolj pomembno, da podjetja ohranjamo svojo družbeno odgovorno vlogo in podpiramo projekte, ki imajo širši pomen za celotno družbo. Darovanje krvi, ki v Sloveniji poteka prostovoljno, tako simbolizira največje civilizacijske vrednote – solidarnost in pomoč sočloveku. Veseli me, da je tudi med zaposlenimi Petrola veliko krvodajalcev, ki se redno odzivajo na pozive naših partnerjev pri projektu: Rdečega križa Slovenije in Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Z odličnim in dolgoletnim sodelovanjem tako skupaj skrbimo za to, da se velika družina srčnih ljudi veča in da je med krvodajalci vsako leto več mladih ljudi. In vsem tem gre naša velika pohvala in zahvala.''

Predvajaj

Datum

4.6.2020 0:00

* * *