Petrol v središče zelenega okrevanja gospodarstva postavlja človeka

Slovensko gospodarstvo vse glasnejše poziva državo, da korona krizo vzame kot priložnost za trajnostno preobrazbo gospodarstva in družbe v celoti. Gospodarski krog si želi hitrih, dostopnih in predvsem enostavnih ukrepov. Ena izmed tovrstnih pobud je Zavezništvo za zeleno okrevanje Slovenije, ki so jo podprli tudi v družbi Petrol. V Petrolu so pomen vlaganja v nizkoogljično gospodarstvo prepoznali že pred leti. V središče trajnostnih rešitev dajejo prebivalce mest in lokalnih skupnosti, katerim so njihove pametne in učinkovite rešitve dejansko namenjene.  

Po epidemiji so se potrebe družbe spremenile in do izraza so prišle napredne rešitve, ki so v času epidemije omogočile minimalen pulz gospodarstva in življenja nasploh. Z digitalnimi rešitvami, namenjenimi upravljanju infrastrukturnih sistemov, so v Petrolu pomagali partnerjem zagotavljati varno in nemoteno oskrbo s pitno vodo in toploto, optimizirati investicijske in operativne stroške, dosegati prihranke, zmanjševati ogljični odtis in obenem skrbeti za standard udobja prebivalcev. V tem obdobju so se Petrolove digitalne rešitve izkazale kot dragocena opora za zanesljivo izvedbo storitev, ne samo za njihove partnerje, temveč predvsem za končne uporabnike.  

V novi realnosti, ki se vzpostavlja, je sodelovanje različnih akterjev ključnega pomena. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za področje Energetski in okoljski sistemi, ob tem izpostavlja: »V Petrolu se globalnega izziva podnebnih sprememb zavedamo, sledimo vsem zavezam in zahtevam za nižanje ogljičnega odtisa, podnebnim sporazumom, evropski in domači zakonodaji ter smernicam. K temu prispevamo s skupnimi, partnerskimi projekti na področju energetike in okolja, saj razumemo, da prihodnji razvoj temelji na sodelovanju in povezanih akcijah več deležnikov. Obenem intenzivno razvijamo našo edinstveno platformo Tango, s katero soustvarjamo pametna in uporabnikom prijazna mesta ter skupnosti na trgih jugovzhodne Evrope. Nove tehnologije namreč omogočajo doseganje posameznih ciljev drugače in bolj učinkovito v smislu izpustov, dodane vrednosti na zaposlene ter nam pomagajo sodelovati v novi realnosti, ki se vzpostavlja. Zato ostajamo zelo aktivni, in v prihodnjih letih načrtujemo še povečevanje aktivnosti na področju energetskih prenov stavb.«

V Petrolu lahko sodelujejo pri okrevanju evropske gospodarske skupnosti s strokovnim znanjem, tehnično podporo in investiranjem v posamezne tehnologije ter trajnostne projekte. Sistemsko povezovanje različnih poslovnih področij, tako razvoja novih poslovnih ter digitalnih rešitev in tehnološke integracije, kot dobave energentov in upravljanja energij na trgu, je pri tem ključnega pomena. EU je z novim svežnjem ukrepov za okrevanje po epidemiji odprla priložnosti za nadaljnje projekte za izboljševanje energetske učinkovitosti, kar je zelo spodbudno. To daje nov zagon projektom energetske prenove stavb in projektom spodbujanja obnovljivih virov energije.  

Z energetskimi prenovami stavb so v Petrolu pričeli že pred dvajsetimi leti, pionirsko v partnerstvu z Mestno občino Kranj. V tem času so se energetske prenove stavb izkazale kot pomemben gradnik bolj trajnostne in nizkoogljične družbe. Ključen je model energetskega pogodbeništva, ki predvsem občinam in javnemu sektorju pomaga brez zadolževanja prenoviti precejšnji delež stavbnega fonda.  

V Petrolu so pred leti v svojo strategijo vtkali zavezo prehodu v nizkoogljično družbo, saj ta omogoča ohranjanje planeta tudi za nadaljnje generacije. Zato tudi v najbolj zahtevnih časih projektom energetske prenove namenjajo posebno pozornost in gradijo partnerstva, da lahko razvoj še naprej teče. Tako so v maju 2020 pričeli z dvema novima projektoma energetske prenove stavb. V prvem gre za javno zasebno partnerstvo z Univerzo v Mariboru, v okviru katerega bodo v konzorciju energetsko prenovili štiri pomembne izobraževalne stavbe v Kranju. S tem bo Univerza v Mariboru prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO2 za malo več kot 400 ton letno, kar predstavlja količino, ki jo letno vsrka skoraj 20.000 dreves. V drugem primeru pa gre za javno zasebno partnerstvo z občino Brežice, v okviru katerega bodo v konzorciju energetsko prenovili 15 javnih objektov. Z energetskim pogodbeništvom bo občina Brežice prihranila 308.267 € letno, oz. zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 485 ton CO2 letno, kar je enako količini, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves.  

Pametne tehnološke rešitve lahko rešijo marsikateri izziv in mestom prinesejo prihranke, a na temeljne izzive sodobnega časa in prihodnosti lahko zares odgovori le kognitivno mesto, ki na prvo mesto postavlja prebivalca mesta in njegove potrebe. Zato bodo tudi v prihodnje v Petrolu razvijali celovite rešitve za pametna mesta in skupnosti, prilagojene potrebam končnih uporabnikov, in rešitve, ki povečujejo energetsko učinkovitost. Potencial za zeleno okrevanje vidijo v kombinaciji storitev celovitega upravljanja z energijo in z infrastrukturnimi sistemi, od upravljanja vodovodnih sistemov in čistilnih naprav do daljinskega ogrevanja in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Velik potencial imajo projekti samooskrbnih, »pametnih« skupnosti (na primer projekt Compile) in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije. Vodilo razvoja družbe Petrol ostaja celovita energetska oskrba, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja ter učinkoviti, trajnostni rabi energije in vode ter digitalizaciji infrastrukturnih sistemov v mestih.  

Datum

23.6.2020 0:00

* * *