Petrol pomaga v boju proti posledicam pandemije Covid-19

V Združenju EPEKA, socialno podjetje, so v letu 2020 pričeli z izvajanjem projekta Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici (ESORE), ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v okviru razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij 2020-2022. Petrol je poleg humanitarnih paketov doniral še finančna sredstva.

Zaradi posledic novega koronavirusa se romska skupnost Črne gore sooča s poglobljeno ekonomsko in socialno stisko. Z namenom blaženja krize, ki je prizadela ciljno skupino projekta, bo v okviru terenskega obiska med 7. in 10. septembrom 2020 potekala humanitarna akcija. V sklopu te bodo romske družine v stiski prejele predvsem prehrambene pakete humanitarne pomoči in dezinfekcijska sredstva, ki jih je Združenje EPEKA pripravilo v sodelovanju s podjetjem Petrol Crna gora MNE. Projekt sofinancira Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, ki ga koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve. Združenje EPEKA za projekt prispeva 8.600,00 EUR, SLOGA (Slovenian Global Action) prispeva 1.400,00 EUR, družba Petrol pa poleg paketov donira 1.750,00 EUR, kar pomeni, da bodo romske družine v stiski skupaj prejele za 11.750,00 EUR humanitarne pomoči.

Projektna skupina EPEKA, ki je na terenu, bo v okviru humanitarne akcije beležila potrebe znotraj romske skupnosti v občini Berane in okolici. Izvajala bo tudi  izobraževanja, namenjena opolnomočenju pripadnikov romske skupnosti pri soočanju z ekonomsko in socialno stisko ter jih ozaveščala na področju preventivne zaščite pred virusom.

FB profil Združenja EPEKA, so.p.: https://www.facebook.com/epeka.slovenia/ 

Opis projekta ESORE: https://epeka.si/ekonomsko-in-socialno-opolnomocennje-rominj-in-egipcank-v-obcini-berane-in-okolici/ 

V kolikor bi želeli dodatne informacije o projektu se obrnite na: epeka@epeka.si ali office@epeka.me ali na telefonsko številko: 030 610 606 (Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so.p.) ali 068 474 315 (Stela Zejnilović, EPEKA Črna Gora).

Projekt je podprt s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, v okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja.
 

Datum

8.9.2020 13:00

* * *