Deček Jan povezal 32 prodajnih mest v akciji Naša energija povezuje

Dečka Jana poznajo skoraj vsi Petrolovci. Gre za simpatičnega 6-letnega dečka Barbare Krivec, zaposlene na PM Celje Mariborska, ki so ga Petrolovci vzeli kar za svojega. Tako zelo jim je prirasel k srcu, da so mu že večkrat poskušali pomagati na različne načine, skozi različne projekte, akcije. Še posebej pa so se z njim povezali v akciji Naša energija povezuje, v sklopu katere se je letos zbralo kar 32 prodajnih mest, in mu s skupno donacijo v višini 6400 evrov, omogočilo posebne terapije v Avstriji s pomočjo matičnih celic. Donacijo so mu predali v sredo, 13. januarja 2021, na PM Celje Mariborska.

Sreda, 13. januar 2021, točno ob 13. uri, se je na prodajno mesto Celje Mariborska pripeljal avtomobil, iz katerega se je smehljal Jan Krivec. Pripeljala sta ga mamica Barbara Krivec in njegov ati. Vsi nasmejani so stopili iz avtomobila, saj so vedeli, da bo kmalu nastopil pomemben trenutek. Podelitev donacije v okviru akcije Naša energija povezuje. V letošnjem letu je Petrol v tej akciji dosegel poseben mejnik. Kar 32 prodajnih mestih se je združilo in donacijo namenilo dečku Janu. Krivec za tako veliko donacijo je Barbarin poslovodja Aleš Cizej, ki je ob predaji donacije povedal, da so z veseljem stopili skupaj ter pomagali njihovi sodelavki in njenemu sinu, saj vidi, kako zelo se celotna družina trudi in vlaga energijo v to, da bi Janu omogočili le najboljše. »Brez podpore ostalih 31 prodajnih mest, katerim sem izjemno hvaležen, nam to ne bi uspelo. Kot družina smo se povezali in tako s skupno donacijo našemu Janu omogočili dodatne terapije,« je še dodal Cizej.

Predaje donacije so se z velikim veseljem udeležili tudi Danijela Ribarič Selaković, izvršna direktorica področja Prodaje končnim kupcem, Matjaž Šifkovič, direktor sektorja Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, ter Stanko Rak, direktor OEM Celje, ki dečka Jana spremljajo že dlje časa. Ob predaji je Danijela Ribarič Selaković dejala, da je vesela, da je donacija prišla v prave roke in da z veseljem spremlja vsak napredek dečka Jana. Veliko mero veselja in zadovoljstva pa ni skrivala niti Barbara Krivec, ki je ob prejemu donacije dejala, da je hvaležna prav vsakemu sodelavcu, vsakemu prodajnemu mestu, ki ji je poklonil donacijo. Zaupala jim je, da bo celoten izkupiček donacije namenjen za terapijo s pomočjo matičnih celic, katere se bo Jan udeležil v sosednji državi, Avstriji.

V donaciji so se združila naslednja prodajna mesta: PM Celje – Mariborska, PM Celje – Lanovž, PM Radeče, PM Žalec, PM Tepanje AC – vzhod, PM Lopata AC – sever, PM Celje – Polule, PM Vransko, PM Celje – Ljubljanska, PM Laško, PM Podčetrtek, PM Bistrica ob Sotli, PM Velenje - Celjska vzhod, PM Dobrna, PM Planina, PM Kozje, PM Šempeter v Savinjski dolini, PM Vojnik, PM Štore, PM Šentjur, PM Celje - Kidričeva sever, PM Šoštanj, PM Celje - City center, PM Tepanje AC – zahod, PM Velenje – partizanska, PM Celje - Kidričeva jug, PM Velenje – Šaleška, PM Podplat, PM Rogaška Slatina, PM Šentrupert, PM Gabrovka in PM Ponikva.

nasa-energija-povezuje_decek-jan_petrol-skupinska

nasa-energija-povezuje_decek-jan_petrol

Datum

14.1.2021 0:00

* * *