Družba Petrol postavila svojo prvo ultra-hitro električno polnilnico

Prodajno mesto Kozina je odslej bogatejše za Petrolovo prvo ultra-hitro električno polnilnico. Skupaj s hitro polnilnico je na lokaciji tako nastalo tudi prvo tovrstno vozlišče v državi. V prvi polovic leta bo Petrol postavil še tri ultra-hitre električne polnilnice, dve v Sloveniji in eno na Hrvaškem.

Petrolova razvejana mednarodna mreža električne polnilne infrastrukture se intenzivno širi, tokrat s prvo ultra-hitro polnilnico, ki omogoča polnjenje z močjo do 350 kW. "Naša prva ultra-hitra polnilnica predstavlja pomemben korak razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu, državi in regiji. S postavitvijo ultra-hitrih polnilnic svojim uporabnikom omogočamo, da električne avtomobile napolnijo v najkrajšem možnem času. S tem bistveno izboljšujemo uporabniško izkušnjo in se dodatno pozicioniramo, kot najbolj celovit ponudnik trajnostne mobilnosti v regiji," pravi dr. Tadej Smogavec, vodja Razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.

Prvo vozlišče hitre in ultra-hitre električne polnilnice v Sloveniji

Prodajno mesto Kozina se lahko poleg prve ultra-hitre polnilnice pohvali še s prav posebno kombinacijo hitre in ultra-hitre električne polnilnice. V praksi to pomeni, da lahko svoje baterije istočasno hitro polnijo štiri električna vozila: dve na hitri polnilnici s skupno močjo do 100 kW in dve na ultra-hitri polnilnici s skupno močjo do 350 kW. 

Prvi Petrolovi ultra-hitri električni polnilnici na prodajnem mestu v Kozini bodo v letošnjem letu sledile še tri, in sicer na prodajnih mestih Maribor Vzhod in Tepanje Zahod v Sloveniji ter v kraju Dugopolje pri Splitu, kjer bo tamkajšnja ultra-hitra polnilnica postavljena pred nakupovalnim središčem. 

Petrolovo omrežje električnih polnilnic se konstantno širi

"Električna polnilna infrastruktura predstavlja enega od dveh glavnih segmentov Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja. S širjenjem omrežja polnilnic v Petrolu sledimo zastavljeni viziji, kjer želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo", pravi mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola.  Cilj družbe Petrol je v portfelj do leta 2025 dodati 1300 električnih polnilnic. V letošnjem letu so že postavili 10 novih električnih polnilnic, med katerimi so tri hitre in ena ultra-hitra. 

Družba Petrol v Sloveniji trenutno zagotavlja storitev polnjenja in upravljanja na 106 AC polnilnicah, 44 DC polnilnicah (od tega je 26 DC SODO polnilnic) dodatno pa samo upravlja še 25 AC polnilnic. Na Hrvaškem zagotavljajo storitev polnjenja in upravljanja na 4 AC in 9 DC polnilnicah, v Črni gori pa zagotavljajo storitev polnjenja in upravljanja na eni DC polnilnici. 

Zgoraj omenjene hitre polnilnice in tudi prva ultra-hitra polnilnica se postavljajo v okviru projekta NEXT-E. Ob zaključku projekta, v katerega so vključene vodilne družbe na področjih elektroenergetike, nafte, plina in proizvajalci opreme, bo omrežje obsegalo 222 hitrih (50 kW) in 30 ultra-hitrih polnilnic (150-350 kW) na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, Hrvaški in Romuniji. S sodelovanjem v takšnih in podobnih strateških projektih Petrol pomaga pri gradnji interoperabilne in nediskriminatorne mreže električnih polnilnic na glavnem TEN-T koridorju v Srednji in Vzhodni Evropi.

uc_kozina
Prva Petrolova ultra-hitra električna polnilnica na prodajnem mestu Kozina

Datum

11.3.2021 12:00

* * *