Na okrogli mizi Slovenskega združenja za energetiko o povezovanju energetskih sektorjev

Slovensko združenje za energetiko je v torek, 23. marca 2021, organiziralo okroglo mizo z naslovom Povezovanje energetskih sektorjev, katere del je bil tudi član uprave Petrola, mag. Jože Bajuk. Beseda je tekla predvsem o pomembnosti področja povezovanja energetskih storitev v napredne, trajnostno usmerjene energetske projekte.

V Slovenskem združenju za energetiko (SZE) so prepričani, da je uresničevanje energetske prihodnosti skupna skrb vseh nas in dolžnost, ki jo je mogoče uresničiti le z učinkovitim povezovanjem energetskih sektorjev v postopku nujno potrebne spremembe energetike. V SZE želijo pomagati nosilcem energetskih dejavnosti in storitev pri povezovanju, vključevanju v dogajanje v državi ter Evropi ter s tem učinkoviteje utirati pot nacionalnim razvojnim in aplikativnim projektom.

S sprejetjem zakonodajnega svežnja Čista energija za vse Evropejce - (CEP/Clean energy package) leta 2019 in za tem še Evropskega zelenega dogovora je Evropska unija zelo jasno postavila časovnico razogljičenja vseh gospodarskih sektorjev. Evropska energetska prihodnost bo temeljila na vse večjem deležu energije, pridobljene iz geografsko razpršenih obnovljivih virov, prožnem vključevanju različnih nosilcev energije ter učinkovitejšem zmanjševanju onesnaženosti okolja ob zavezi zagotovitve biotske raznovrstnosti. Pri tem bo pomembno skupno načrtovanje investicij in vzpostavitev sodelovanja že v fazi priprave strategij ter predvsem obravnavanje energetskega sistema kot celote.

Mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola, je na okrogli mizi povedal: "Struktura na trgu energetike je zelo raznolika in energetski sektor bo raznolikost razvijal. Tehnološki napredek in količina podatkov, ki so na voljo danes, omogočajo povezovanje, potencial za sodelovanja pa je tako res velik". Ob tem pa je izpostavil, da ima Slovenija na področju "zelenih rešitev" še veliko potenciala, predvsem pa se spreminjajo neke tradicionalne vloge – dobavitelji postajajo partnerji in sodelujejo v procesu upravljanja, odjemalci pa želijo sodelovati in imajo vse bolj aktivno vlogo.

Povezovanje energetskih sektorjev je nujno za doseganje zavez in ciljev

Iz vrste predlogov in rešitev, ki jih je prepoznala Evropska komisija (EK), izhaja, da je razogljičenje energetskega sistema zelo povezano s stopnjo integracije - povezanosti raznih energetskih sektorjev – njihovih nosilcev, zlasti elektrike, plina in toplote ter hladu. "Pomembna so in še bodo strateška partnerstva. Poskusov sodelovanje je bilo kar nekaj, vendar še vedno premalo. V Petrolu dobavitelje razumemo kot celovite strateške partnerje, ki jih aktivno vključujemo v razvoj in zagotavljanje naše trajnostne ponudbe ter razvoj novih poslovnih modelov skupine Petrol, ki v ospredje postavljajo zmanjševanje vplivov na okolje in k ohranjanje čistega okolja", je dodal Bajuk.

Datum

24.3.2021 0:00

* * *