Tehniški šolski center Maribor v prenovljeni podobi

Področje izobraževanja je bilo v preteklem letu soočeno s številnimi izzivi, saj so bili izobraževalni prostori večinoma prazni. Toda pri nekaterih zavodih so se ravno te okoliščine izkazale kot koristne. Med njimi je tudi Tehniški šolski center Maribor, ki je v preteklih dneh sklenil javno zasebno partnerstvo s Petrolom za energetsko prenovo objektov, v okviru katere bo prenovil dva svoja objekta. Projekt prenove se bo izvedel v letu 2021, TŠC Maribor pa bo s tem prihranil 547.333 kWh toplote in elektrike na letni ravni, kar ustreza porabi nekje približno 34 gospodinjstev.  

V Petrolu se zavedajo, da morajo v prvi vrsti zmanjšati porabo energije, kar lahko dosežejo s projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti ter z učinkovitim upravljanjem z energijo. Med projekte, ki pomembno vplivajo na zniževanje rabe energije, sodijo tudi energetske prenove objektov. »Veseli nas, da lahko sodelujemo pri prenovi projektov, namenjenih izobraževanju, saj se zavedamo, da ob zmanjševanju ogljičnega odtisa izboljšujemo pogoje za izobraževanje mladih,« je povedal Tilen Smolnikar, vodja produktne skupine energetskih prenov za stavbe v Petrolu. 

Energetska prenova javnih objektov namenjenih izobraževanju predstavlja pomembne gradnike boljših pogojev za izobraževanje mladih. Družba Petrol se je zavezala trajnostnemu razvoju, zato so partnerski projekti energetske prenove in učinkovitosti za Petrol izjemnega pomena. Tako jih veseli, da so podpisali novo partnersko pogodbo o sodelovanju, in sicer k energetski prenovi objektov Tehniškega šolskega centra Maribor. Gre za dva objekta, ki bosta celovito energetsko prenovljena. V sklopu projekta bo izvedena prenova stavbnega ovoja, kot tudi prenova oken in vrat. Vgrajena bo toplotna izolacija strehe oz. podstrešja, prenovljeni bodo ogrevalni viri, vgrajene toplotne črpalke na obeh objektih in termostatski ventili, prenovljena pa bo tudi notranja razsvetljava.  

S sodelovanjem pri tovrstnih projektih lahko prav gotovo dosežejo več. Učinki energetskih prenov namreč ne poznajo meja in se tičejo vseh. Poleg finančnih prihrankov v višini več kot 100.000 €, oziroma zajamčenega letnega prihranka toplotne in električne energije v višini več kot 500.000 kWh, je zelo pomemben okoljski vidik zmanjšanja emisij CO2, za približno 280 ton letno, kar je enako količini, ki jo letno vsrka 13.400 povprečnih dreves. 

Energetske prenove so bile izvedene po modelu energetskega pogodbeništva, pogodbena doba pa je 18 let. V tem obdobju bodo v Petrolu zagotovili upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma prenovljenih energetskih naprav ter sistemov. Projekt je bil pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.  

Datum

25.3.2021 0:00

* * *