V srbskem mestu Zaječar v teku največji Petrolov projekt prenove javne razsvetljave

Družba Petrol skupaj s partnerji uspešno kljubuje pandemiji in v skladu z načrti izvaja projekt menjave skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil v Zaječarju. Stroški mesta se bodo zahvaljujoč se uspešnemu javno-zasebnemu partnerstvu v 15 letih znižali za več kot milijon evrov, s prenovo javne razsvetljave pa bodo prihranili več kot 3.400 ton CO2 letno.

Mesto Zaječar je s Petrolom in partnerji Smart Energy Investment in Maxwell Group v začetku letošnjega leta sklenila javno-zasebno partnerstvo na področju prenove javne razsvetljave. Trenutno se projekt nahaja v fazi menjave svetil, vsa dela pa potekajo skladno z načrtovano časovnico, kar je v današnjih nepredvidljivih časih zelo spodbudno. 

Model javno-zasebnega partnerstva se je ponovno izkazal za izjemno funkcionalnega, saj mestu prinaša številne prihranke. Njihovi stroški se bodo v 15 letih zmanjšali za več kot en milijon evrov, brez da bi mesto v projekt vložilo lastna finančna sredstva ali se zadolževala, saj vse stroške nosi zasebni partner. Mesto bo tako lahko svoja sredstva namenilo za druge trajnostne projekte.

Prihranki energije pa niso edini dosežek projekta, namreč s prenovo javne razsvetljave bodo v Zaječarju zmanjšali izpuste za več kot 3.400 ton CO2 letno. Varovanje okolja tako ostaja Petrolova prioriteta tudi v zahtevnejših časih. Ponosni so, da omenjeno partnerstvo v Srbiji predstavlja do sedaj največji projekt te vrste v portfelju skupine Petrol, saj bodo v njegovem okviru zamenjali skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil, z novimi Schreder in Phillips LED svetili, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo. Hkrati bodo s partnerji srbskemu mestu Zaječar pomagali do več kot 75 % prihrankov rabe električne energije. Ker se v prihodnjem obdobju pričakuje rast cene električne energije, bodo skupni prihranki na tem projektu najverjetneje še večji. 
 
"Mesto Zaječar je k energetski prenovi sistema javne razsvetljave pristopilo preko javno zasebnega partnerstva predvsem zaradi zastarelosti in stroškovne neučinkovitosti obstoječe razsvetljave. Energetska prenova javne razsvetljave prinaša mestu veliko prednosti, tako s pozitivnim učinkom na mestni proračun in na okolje, kot z izboljšanjem splošne in prometne varnosti. Veseli nas, da je zasebni partner Petrol s partnerji Smart Energy Investment in Maxwell Group pričel z izvedbo prenove v pogodbenem roku. Implementiranih je že preko 3.000 modernih energetsko učinkovitih LED svetil, kar že pozitivno vpliva na stroške električne energije. Še posebej pa nas veseli, da je že izvedena osvetlitev kolesarske steze," ob prenovi pove župan Zaječarja Boško Ničić


Zaječar pred prenovo

V Petrolu nudijo podporo pri prehodu v energetsko učinkovito prihodnost

Energetska učinkovitost je eden izmed ključnih trendov današnjega časa in hkrati ena izmed zahtev evropske ter tudi nacionalne zakonodaje – do leta 2019 je bil namreč podan skrajni rok EU za zamenjavo starih in nevarnih svetil. Projekti prenove javne razsvetljave so obenem odličen primer sodelovanja za skupne okoljske cilje – zmanjšanje ogljičnega odtisa ter svetlobnega onesnaževanja – hkrati pa omogočajo svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin ter večjo prometno in splošno varnost. Zadnje se v mestu Zaječar odraža predvsem na novo osvetljeni stezi za kolesarje in pešce, ki bo na dolžini štirih kilometrov bogatejša za 155 novih LED svetil, kar je izjemna pridobitev. 

Svetlobna infrastruktura predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov v razvoju vsakega mesta, saj je učinkovita in pametna razsvetljava eden ključnih gradnikov informatizacije pametnih mest. V Petrolu so ponosni, da s skupnimi projekti pomagajo občinam izboljševati energetsko učinkovitost in dosegati prihranke. 

Datum

8.4.2021 0:00

* * *