Z našo energijo peljejo otroke na letovanje

Kljub situaciji povezani z epidemijo koronavirusa, ki je prizadela gospodarstvo in omejila aktivnosti normalnega življenja, se na Rdečem Križu Slovenija – Cerknica trudijo zasledovati plan začrtanih aktivnosti, med katere sodi tudi letovanje za otroke na morju. Vsako leto na morje peljejo 45 otrok, s pomočjo donacije osmih prodajnih mest v okviru akcije Naša energija povezuje pa se jim bo letos pridružilo še 6 otrok.

Na Rdečem križu Slovenije, enota Cerknica, kljub epidemiji še vedno otrokom nudijo najljubši del leta, počitnice na morju, ki so še kako pomembne za njihovo druženje, odraščanje in socializacijo. Letos je še to toliko bolj pomembno, saj so bili otroci veliko časa izolirani, brez sovrstnikov in igre. Kar se pozna tudi na velikem interesu povpraševanj in prijav. Po besedah tamkajšnje sekretarke Nine Jerič, se nanje obrne kar nekaj staršev, ki pravijo, da zaradi brezposelnosti, nizkih dohodkov in čakanja na delo, svojim otrokom ne bodo mogli omogočiti počitnic na morju. »V naši organizaciji imamo omejeno število mest glede na vire financiranje. Peljemo lahko le 45 otrok, ki pa morajo izpolnjevati pogoje, kot je zdravstvena indikacija. Vendar vsi otroci nimajo zdravstvenih težav. Pri svojem delu se namreč srečujemo tudi z družinami z več otroci, družinami, kjer so otroci v rejništvu, kjer starši nimajo služb in dohodkov, vse več je tudi psihičnih težav otrok, željnih druženja in igre. Vsi ti otroci ne bi šli na morje, če ne bi priskočili na pomoč donatorji, kot je Petrol,« še doda Jeričeva. 

»Da bi lahko z njimi šli prav vsi zainteresirani otroci in tudi tisti, ki nimajo možnosti, da bi jih starši peljali na počitnice, smo se odločili, da donacijo Naša energija povezuje podarimo Rdečemu križu Slovenije v Cerknici,« pove Drago Baraga, poslovodja na PM Cerknica in PM Logatec, ter nadaljuje, da bo s pomočjo donacije na morje odšlo dodatnih 6 otrok, ki se bodo veselili skupaj s prijatelji, sklepali nova poznanstva in ustvarjali nepozabne spomine. V donaciji so sodelovala prodajna mesta Vrhnika – vzhod, Vrhnika – zahod, Lom – vzhod, Lom – zahod, Cerknica, Logatec, Rovte in Borovnica. 

Datum

1.6.2021 0:00

* * *