Družba Petrol je z nakupom hrvaške družbe Crodux izvedla največje enkratno povečanje prodajnih mest v svoji celotni zgodovini

SLO    HR

Družba Petrol d.d., Ljubljana je po izpolnitvi odložnih pogojev zaključila nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v hrvaški družbi Crodux Derivati Dva d.o.o. Nakupna cena za 100-odstotni poslovni delež znaša 191,7 mio EUR, hkrati pa bo Petrol d.d., Ljubljana prevzel tudi neto finančni dolg do bank v višini 19,2 mio EUR. Nakup in refinanciranje prevzetih dolgov je financiran z mednarodnim sindiciranim posojilom v višini 200 mio EUR, ki ga je organizirala banka NLB d.d. skupaj s Privredno Banko Zagreb d.d. Skupina Petrol s tem utrjuje položaj drugega največjega ponudnika proizvodov iz nafte na Hrvaškem. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 % na 23 %.

Največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol

Prevzem družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je največja akvizicija družbe Petrol d.d., Ljubljana v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol. S tem prevzemom je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 % na 23 %. V regiji JV Evrope pa ima skupina Petrol tako skupaj 594 prodajnih mest. Ocenjen EBITDA družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. za leto 2021 je 37 mio EUR (brez vpliva IFRS16). Nakup družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je skladen s strategijo skupine Petrol 2021 – 2025, ki za leto 2025 predvideva, da bo v maloprodajni mreži 627 sodobnih prodajnih mest namenjenih celoviti oskrbi kupcev »na poti«. Razvejana maloprodajna mreža bo predstavljala pomembno konkurenčno prednost tudi v prihodnje, saj pri njenem razvoju upoštevajo nove energente za pogon vozil, trende v mobilnosti in nakupne navade njihovih strank. Zaključku transakcije sledi integracija družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. v skupino Petrol, ki ji bo sledila združitev prevzete družbe z družbo Petrol d.o.o., Zagreb, kar bo predvidoma zaključeno do konca leta 2022.

»Danes je za Petrol izjemno pomemben dan. Skupina Petrol se je povečala na več kot 6.000 predanih, srčnih in z znanjem podkovanih zaposlenih. Vsem novim sodelavkam in sodelavcem v družbi Crodux Derivati Dva d.o.o. izrekamo iskreno dobrodošlico v naši in zdaj tudi njihovi skupini Petrol. Zelo dobro vemo, da so zaposleni srce vsakega podjetja in verjamemo, da bomo skupaj ne le večji, temveč tudi močnejši in boljši. S povezovanjem dveh močnih znamk bomo strankam, pa tudi zaposlenim in delničarjem, ponudili najboljše obeh svetov in kot vodilni partner v energetski tranziciji še naprej gradili v prihodnost usmerjen ekosistem trajnostnih, predvsem pa sodobnih in digitaliziranih storitev. Tako načrtujemo prenos dobrih praks, s čimer želimo do leta 2025 postati vodilni ponudnik goriv in trajnostnih energetskih rešitev na Hrvaškem. Ta je z današnjim prevzemom namreč postala naš drugi dom,« pojasnjuje Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Ivan Čermak, lastnik in ustanovitelj družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je povedal: »Družba Crodux Derivati Dva d.o.o. sodi med najpomembnejše prodajalce proizvodov iz nafte na hrvaškem trgu. V osmih letih smo za skoraj polovico povečali maloprodajno mrežo sodobnih bencinskih servisov. Z visoko kakovostjo pogonskih goriv, z raznovrstnim izborom trgovskega blaga in storitev ter z bogato gostinsko ponudbo smo ustvarili širok krog zvestih kupcev. Več kot 1.100 visoko motiviranih zaposlenih je pomembno prispevalo k temu, da je Crodux prepoznan kot zaupanja vreden partner. S Petrolom nas povezujejo enake vrednote in usmerjenost v zagotavljanje vrhunskih proizvodov in storitev za naše stranke, zato sem prepričan, da bo tudi združeno podjetje uspešno poslovalo.«

Družba Crodux Derivati Dva d.o.o. do združitve z družbo Petrol d.o.o. ostaja samostojna gospodarska družba. Združeno podjetje bo drugi največji ponudnik proizvodov iz nafte na Hrvaškem, skupni prihodki od prodaje (s trošarinami) družb Petrol d.o.o., Zagreb in Crodux Derivati Dva d.o.o. bi za leto 2020 znašali okoli 1 mrd EUR, kar bi ga uvrščalo med največja podjetja na Hrvaškem.

V skupini Petrol želijo biti prva izbira za nakupe "na poti", kar dosegajo z zagotavljanjem odlične uporabniške izkušnje. Z združitvijo družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. z družbo Petrol d.o.o. se bodo temu cilju na hrvaškem trgu še bolj približali. Kupcem bo skupna, široka maloprodajna mreža na strateških lokacijah še bolj približala dostopnost njihovih proizvodov in storitev ter pritegnila še nove kupce. Na hrvaškem trgu bodo zaenkrat nastopali z obema močnima, prepoznavnima blagovnima znamkama. Njihovim strankam so na voljo visoko kakovostna pogonska goriva, širok nabor trgovskega blaga in storitev ter dobra gostinska ponudba. V skupini Petrol veliko pozornost namenjajo razvoju sodobnih pogonskih goriv, zato so v letu 2021 na trg lansirali novo generacijo Q Max goriv, ki zagotavljajo nižjo porabo, večjo energetsko učinkovitost in zniževanje emisij. Širijo in razvijajo mrežo polnilnic za električna vozila.

V skupini Petrol se zavedajo, da so visoko motivirani in usposobljeni zaposleni ključni za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Njihove aktivnosti na področju izobraževanja, razvoja in nagrajevanja omogočajo realizacijo potencialov, krepitev strokovnih in osebnih kompetenc, spodbujajo sodelovanje in usmerjenost k doseganju ciljev. »Veseli in počaščeni smo, da se nam bodo pridružili sodelavci iz družbe Crodux Derivati Dva d.o.o., s katerimi si bomo delili izkušnje in znanja. V združenem podjetju si bo tako več kot 2.100 zaposlenih naše razširjene družine prizadevalo za zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje naših strank,« pove Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol.

Načrt poslovanja skupine Petrol za leto 2021 ne vključuje poslovnih rezultatov družbe Crodux Derivati Dva d.o.o., ki pa bodo v konsolidirane izkaze skupine Petrol v letu 2021 vključeni v zadnjem kvartalu poslovnega leta 2021. Ocenjujejo, da se bo EBITDA skupine Petrol v letu 2021 na ta račun povečal za 10 mio EUR.

Z osredotočenostjo v osnovno dejavnost v strateškem obdobju do leta 2025 Petrol ohranja svojo konkurenčnost, hkrati pa preusmerja svoje zmogljivosti v energetsko tranzicijo. Segment prodaje proizvodov iz nafte in trgovskega blaga, ki predstavlja največji del EBITDA skupine Petrol, ima v naslednjih letih še vedno potencial rasti, predvsem v širši regiji JV Evrope in kot tak omogoča večanje investicij v obnovljive vire energije za zeleno prihodnost. »Skladno s strategijo skupine Petrol 2021-2025 bomo na hrvaškem trgu preko prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije ter hkrati investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,« še dodaja Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol.

Podpis Petrol Crodux

Podpis Petrol Crodux

Grupa Petrol je s kupnjom tvrtke Crodux izvela najveće jednokratno povećanje prodajnih mjesta u cijeloj regiji

SLO    HR

Zagreb, Ljubljana 6. listopada 2021 – Društvo Petrol d. d. Ljubljana je nakon ispunjenja odgodnog uvjeta završilo kupnju 100 % poslovnog udjela u hrvatskoj tvrtki Crodux Derivati Dva d. o. o. Nabavna cijena za 100 – postotni poslovni udio iznosi 191,7 MIO EUR - Petrol d.d. Ljubljana će također preuzeti neto financijski dug prema bankama u visini 19,2 mio EUR. Kupnja i refinancuiranje preuzetih dugova je financirano s međunarodnim sindiciranim kreditom u visini 200 mio EUR, koji je organizirala banka NLB d.d. zajedno s Privrednom bankom Zagreb d.d. Kupnjom društva Crodux Derivati Dva d. o. o. grupa Petrol učvršćuje svoju poziciju drugog najvećeg opskrbljivača naftnim derivatima u Hrvatskoj. S ukupno 204 prodajnih mjesta, tržišni udio grupe Petrol u Hrvatskoj uvećat će se s 13 % na 23 %.

Najveće jednokratno povećanje prodajnih mjesta u cjelokupnoj povijesti grupe Petrol

Preuzimanje društva Crodux Derivati Dva d. o. o. najveća je akvizicija društva Petrol d. d., Ljubljana u zadnjih deset godina i predstavlja najveće jednokratno povećanje prodajnih mjesta u cijeloj povijesti grupe Petrol. Tim preuzimanjem grupa će dobiti još 93 benzinske postaje. S ukupno 204 prodajnih mjesta, tržišni udio grupe Petrol u Hrvatskoj uvećati će se s 13 % na 23 %. U regiji JI Europe grupa Petrol imat će 594 prodajnih mjesta.Procjenjena EBITDA društva Crodux Derivati 2 d.o.o. za godinu 2021. je 37 mio EUR ( bez utjecaja IFRS16).

„Danas je za Petrol vrlo važan dan. Grupa Petrol se je povećala na više od 6000 predanih, srčanih i sa znanjem potkovanih zaposlenika. Svim novim suradnicama i suradnicima u društvu Crodux Derivati Dva d.o.o. želimo iskrenu dobrodošlicu u našoj, a sada i njihovoj grupi Petrol. Vrlo dobro znamo da su zaposlenici srce svake tvrtke i vjerujemo da ćemo zajedno biti ne samo veći, već i snažniji i bolji. S povezivanjem dva snažna brenda ćemo kupcima, također i zaposlenima i dioničarima, ponuditi najbolje od obje tvrtke te kao vodeći partner u energetskoj tranziciji i dalje graditi u budućnost usmjeren ekosistem održivih, a prije svega modernihi digitaliziranih usluga. Tako planiramo prenjeti dobre prakse, s kojima želimo po 2025. godine postati vodeći dobavljač goriva i održivih energetskih riješenja u Hrvatskoj, koja je s današnjim preuzimanjem postala naš drugi dom“na kraju preuzimanja i početku procesa integracije objašnjava Nada Drobne Popović, predsjednica Uprave društva Petrol.

Ivan Čermak, vlasnik i osnivač društva Crodux Derivati Dva d. o. o.: „Društvo Crodux Derivati Dva d. o. o. jedan je od najvažnijih prodavača naftnih derivata na hrvatskom tržištu. U osam godina povećali smo maloprodajnu mrežu suvremenih benzinskih postaja za gotovo duplo. Uz visoku kvalitetu motornih goriva, raznolik izbor robe i usluga te bogatu ugostiteljsku ponudu, stvorili smo široki krug vjernih kupaca. Preko 1100 visoko motiviranih zaposlenika dalo je važan doprinos u stvaranju Croduxa kao partnera od povjerenja. S Petrolom nas vežu iste vrijednosti i usredotočenost na pružanje vrhunskih proizvoda i usluga za naše klijente, pa sam uvjeren da će i integrirana tvrtka uspješno poslovati.“

Društvo Crodux Derivati Dva d. o. o. do spajanja s društvom Petrol d. o. o. ostaje neovisna tvrtka. Spojena tvrtka će biti drugi najveći opskrbljivač naftnih derivata u Hrvatskoj, ukupni prihodi od prodaje (uključujući trošarine) grupe Petrol Zagreb i Crodux Derivati Dva d. o. o. u 2020. godini procjenjuju se na oko 1 milijardu eura, čime bi se uvrstila među najveće tvrtke u Hrvatskoj.

Grupa Petrol želi biti prvi izbor za kupnje „na putu“ , što postižu s pružanjem izvrsnog korisničkog iskustva. S spajanjem društva Crodux Derivati Dva d.o.o. s društvom Petrol d.o.o. još više će se približiti tom cilju na hrvatskom tržištu. Uz zajedničku, široku maloprodajnu mreža na strateškim lokacijama, kupcima će još više biti dostupni njihovi proizvodi i usluge, i privući će nove kupce. Na hrvatskom tržištu za sada će biti prisutni s oba snažna i prepoznatljiva brenda. Njihovim kupcima su na raspolaganju visokokvalitetna goriva, široka paleta trgovačke robe i usluga, te dobra ugostiteljska ponuda. U grupi Petrol velika pozornost pridaje se razvoju motornih goriva, zbog toga je u godini 2021 na tržište lansirana nova generacija Q Max goriva, koja osiguravaju manju potrošnju, veću energetsku učinkovitost i niže emisije. Širi se i razvija mreža punionica za električna vozila.

Grupa Petrol svijesna je da su visoko motivirani i kvalificirani zaposlenici ključni za postizanje dobrih rezultata. Njihove aktivnosti na području obrazovanja, razvoja i nagrađivanja omogućuju ostvarivanje potencijala, jačanje profesionalnih i osobnih kompetencija, potiču suradnju i usredotočuju se na postizanje ciljeva. „Sretni smo što nam se pridružuju zaposlenici iz Crodux Derivati Dva d.o.o. s kojima ćemo dijeliti iskustva i znanje. U udruženoj tvrtki više od 2200 zaposlenika nastojat će osigurati izvrsno korisničko iskustvo za naše kupce“ rekla je Nada Drobne Popović, predsjednica uprave grupe Petrol.

Poslovni plan grupe Petrol za 2021. godinu ne uključuje poslovne rezultate društva Crodux Derivati Dva d.o.o. , koji će biti uključeni u konsolidirana financijska izvješća grupe Petrol za godinu 2021. u zadnjem kvartalu 2021. godine. Procjenjujemo da će EBIDA grupe Petrol zbog toga biti uvećana za 10 mio EUR.

Fokusiranjem na svoju temeljnu djelatnost u strateškom razdoblju do 2025. godine, Petrol održava svoju konkurentnost, istodobno preusmjeravajući svoje kapacitete u energetsku tranziciju. Segment prodaje naftnih derivata i trgovačke robe, koji predstavlja najveći dio EBITDA grupe Petrol još uvijek ima potencijal rasta u sljedećim godinama, posebno u široj regiji JI Europe i kao takav omogućuje povećana ulaganja u obnovljive izvore energije za zelenu budućnost.„U skladu sa strategijom grupe Petrol za razdoblje 2021-2025 na hrvatskom tržištu ćemo prodajnom mrežom proširiti portfelj kupaca u području energenata i usluga energetske tranzicije, a ujedno ulagati u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora,“ dodaje Nada Drobne Popović, predsjednica Uprave društva Petrol.

Datum

6.10.2021 0:00

* * *