Petrol se s pilotnim hranilnikom električne energije pripravlja na prihodnost e-mobilnosti

Število teh, ki verjamejo v električno prihodnost in razumejo, kako pomemben je trajnostni promet, vztrajno narašča. Zanje z naborom storitev e-mobilnosti poskrbimo v Petrolu. Tako smo na Kozini nedavno postavili pilotni hranilnik električne energije, ki bo naše poti z električnim avtomobilom v prihodnje še olajšal. 

V Petrolu se že dolgo zavedamo, da je prihodnost v elektriki in da moramo za lepši jutri poskrbeti že danes. Na na pot električnega cestnega prometa smo se podali že leta 2012, v skladu s svojo zavezanostjo k trajnostnemu napredku pa danes igramo ključno vlogo pri preboju množične električne mobilnosti v Sloveniji. Tudi ko gre za dostopnost električne polnilne infrastrukture. 

Zadosti moči za hitro in brezskrbno polnjenje e-vozil 

Vsak od nas bi želel svoj električni avto napolniti v kar najkrajšem času, ne glede na svojo lokacijo – za to pa je potreben priročen dostop do ultra-hitre polnilnice, ki bi nam to omogočila.  Tu pa lahko hitro nastopi težava. Lokacije, kjer je smiselna postavitev ultra-hitrih polnilnih postaj z močjo do 350 kW, običajno namreč ne zagotavljajo zadostne moči iz omrežja, še posebej, če je polnilnih postaj več. 

Dodatno manjkajočo moč na lokaciji lahko takrat zagotavlja hranilnik električne energije, ki omogoča brezskrbno shranjevanje in prilagodljivo oddajanje električne energije.   

Tako kot novi hranilnik na Petrolovem bencinskem servisu na Kozini, ki smo ga, skupaj s polnilnicami, postavili v sklopu pilotskega projekta s katerim želimo zmanjšati konične obremenitve na polnilnih postajah. Hranilnik električne energije ima kapaciteto 210 kWh, njegova moč pa znaša 300 kW. Naložba je izvedena v okviru NEXT-E projekta delno sofinanciran iz Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske Unije.

Na Kozini sta tako trenutno postavljeni ena hitra in dve ultra-hitri polnilnici, v sklopu pilotnega projekta pa želimo pridobiti pomembne informacije glede medsebojnega delovanja hranilnika električne energije in polnilnih postaj ter vplivom na omrežje. Hranilnik se bo v prihodnje tudi povezal v električno omrežje na način, ki bo zagotavljal nudenje sistemske storitve rRPF. To pomeni, da se bo v sistem, ko v električnem omrežju pride do večjega odstopanja od nazivne frekvence omrežja, vključil hranilnik električne energije. Z vključitvijo hranilnika bo ta s svojo močjo nadomestil del izrabljene rezerve moči za avtomatski proces povrnitve frekvence in s tem vzpostavitvil normalnego stanje rezerv pri regulaciji frekvence.  

Na podlagi zaključkov bodo lahko uporabnikom ponudili še boljše rešitve in poslovne modele elektromobilnosti in tako ponovno pisali prihodnost cestnega prometa pri nas.

Bolj trajnostna mobilnost

To pa ni edini korak v zeleno prihodnost, ki smo ga naredili v Petrolu. Na vseh svojih polnilnih postajah elektriko namreč zagotavljamo iz obnovljivih virov energije in tako počasi, a vztrajno delujemo v smeri trajnostno naravnane energetske družbe. S kombinacijo e-mobilnosti in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov želimo spodbujati bolj trajnostno mobilnost in prispevati k zmanjševanju onesnaževanja okolja.    


Petrol se s pilotnim hranilnikom električne energije pripravlja na prihodnost e-mobilnosti

Datum

1.10.2021 0:00

* * *