V Srbiji uspešno zaključili še en projekt prenove javne razsvetljave

Učinkovita in varčna javna razsvetljava prinaša številne prednosti, poleg znižanja obratovalnih stroškov zagotavlja tudi večjo prometno in splošno varnost ter zmanjšuje svetlobno onesnaževanje. V Petrolu so ponosni, da so v Srbiji sredi decembra 2021 zaključili z implementacijo še enega Petrolovega projekta prenove javne razsvetljave, kjer so skupaj s partnerji in srbskim mestom Šid stara svetila nadomestili z novimi, energetsko učinkovitejšimi, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo.

Razsvetljava predstavlja bazno infrastrukturo pri razvoju pametnega mesta in je ključnega pomena za zagotavljanje svetlobnega ugodja za uporabnike javnih površin, ki obsegajo tako ceste in pločnike, kot sprehajalne poti, trge in druge javne površine. Učinkovita razsvetljava prinaša tudi prihranke iz naslova obratovanja javne infrastrukture in prispeva k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in izpustov toplogrednih plinov. 

V Petrolu so ponosni, da so sredi decembra zaključili implementacijo projekta prenove javne razsvetljave v srbskem mestu Šid, kjer so v okviru prenove zamenjali 3.500 svetil. Mesto Šid je sklenilo 13-letno javno-zasebno partnerstvo za energetsko učinkovito prenovo sistema javne razsvetljave s Petrolom in projektnim partnerjem Smart Energy Investment. Pri tem je Petrol zagotovil financiranje celotne investicije, kar je javnemu partnerju, mestu Šid, omogočilo porabo svojih sredstev za druge razvojne projekte. Med pomembnejše rezultate projekta štejejo zmanjšanje izpustov za več kot 1.000 ton CO2 letno in prihranke električne energije, ki znašajo preko 70 %, oziroma 1.300 MWh letno.

Veseli jih tudi dejstvo, da jim je uspelo še z enim partnerstvom na področju učinkovite javne razsvetljave zagotoviti pozitiven prispevek k okolju, saj tovrstna sodelovanja predstavljajo dobro prakso sodelovanja za skupne okoljske cilje. V regiji iz naslova energetskih prenov sistemov javne razsvetljave ustvarjajo znatne prihranke električne energije in stroškov ter obenem zmanjšujejo emisije CO2 za preko 15.000 ton letno, kar je pomemben dosežek.  

Predvajaj

Datum

5.1.2022 0:00

* * *