Petrol prejemnik nagrade Najbolj varno podjetje

Danes in jutri poteka 13. mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti. Gre za znanstveno in strokovno konferenco, kjer naslavljajo probleme upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru konference je danes potekala tudi podelitev pomembne nagrade z nazivom Slovenian Grand Security Award 2021. Med prejemniki nagrade je letos tudi Petrol, ki je prejel nagrado za Najbolj varno podjetje. 

Slovenska velika nagrada varnosti oziroma Slovenian Grand Security Award je prestižna nagrada s področja varnosti v Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

Nagrada Slovenian Grand Security Award se podeljuje v različnih kategorijah, ena od njih je Najbolj varno podjetje. Tovrstni naziv je letos prejela družba Petrol. »Prejeta nagrada nam nedvomno predstavlja priznanje, da smo sistem delovanja korporativne varnosti ustrezno organizacijsko umestili in povezali s ključnimi procesi korporativnega upravljanja naše družbe. Hkrati nas motivira, da bomo v novonastalih varnostnih razmerah še bolj dovzetni oz. proaktivni pri obvladovanju varnostnih tveganj za nemoteno delovanje naših ključnih poslovnih procesov,« je ob prejemu nagrade povedala Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola. 

Petrol sodeloval tudi na okrogli mizi s korporativno varnostnimi managerji

V okviru konference je bila organizirana tudi okrogla miza s korporativno varnostnimi managerji, na kateri je sodeloval Franc Pavlin, direktor štabne službe Korporativna varnost in nadzor poslovanja v Petrolu. Skupaj s sogovorniki so se pogovarjali o ključnih varnostnih izzivih prihodnosti, ki bodo pomembno vplivali na neprekinjeno delovanje organizacij in kritične infrastrukture. 

Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti, ki letos poteka v hibridni obliki, predstavlja osrednjo strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti. Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti. Dvodnevni dogodek so organizirali Institut za korporativne varnostne študije, Slovensko združenje korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Association (SEECSA). 
 

Petrol prejemnik nagrade Najbolj varno podjetje

Datum

31.5.2022 0:00

* * *