Skupina Petrol z uradnim odprtjem vetrnega polja Ljubač utrjuje svojo vlogo ključnega igralca v energetskemu prehodu

Investicije v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije so oprijemljiv prispevek skupine Petrol k reševanju aktualne energetske krize in hkrati k dolgoročni krepitvi samooskrbe in energetski tranziciji gospodinjstev, gospodarstva in države

Potem ko je 4. aprila 2022 družba Vjetroelektrarna Ljubač d.o.o. prejela status pooblaščenega proizvajalca, je skupina Petrol danes uradno zagnala svoj drugi vetrni park – vetrno elektrarno Ljubač v bližini Knina (na Hrvaškem), ki zagotavlja zeleno energijo za kar 30.000 povprečnih gospodinjstev. Devet vetrnic na letni ravni proizvede okrog 96 GWh električne energije. Gre za prvi Petrolov projekt, ki je bil v celoti izveden brez finančnih podpor ali subvencij. Skupno v okviru skupine Petrol trenutno obratujejo: 2 vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in 6 malih hidroelektrarn. Skupina Petrol nadaljuje svoja prizadevanja za trajnostni energetski prehod na Hrvaškem z investicijo v tri velike sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem. Sončne elektrarne, katerih skupna vrednost investicije je ocenjena na 17 mio EUR, bodo s proizvodnjo elektrike pričele v začetku leta 2023.

Z gradnjo lastnih proizvodnih kapacitet za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) skupina Petrol sledi strateški usmeritvi postati prepoznaven regionalni ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev ter partner v razvoju krožnega gospodarstva za prehod v nizkoogljično družbo. V skupini Petrol vidijo velik potencial v vetrni energiji, zato načrtujejo, gradijo in upravljajo vetrne parke na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra. 

Uradni začetek obratovanja vetrne elektrarne Ljubač predstavlja pomemben mejnik v proizvodnji elektrike iz OVE s strani skupine Petrol, ki želi postati integriran partner v energetski tranziciji, tudi na Hrvaškem. Vetrno elektrarno Ljubač na Hrvaškem, v bližini Knina, je družba Petrol testno zagnala julija lani. To je njen drugi vetrni park, s katerim več kot 30.000 povprečnim gospodinjstvom zagotavlja zeleno energijo. Gre za prvi Petrolov projekt na področju proizvodnje električne energije iz OVE brez finančnih podpor ali subvencij. 

4. aprila 2022, je družba Vjetroelektrarna Ljubač d.o.o. prejela status pooblaščenega proizvajalca, čemur je danes, 10. maja 2022, sledilo uradno odprtje vetrne elektrarne Ljubač. Ta mejnik je družba Petrol obeležila s slavnostnim dogodkom, ki sta ga otvorila Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrol, in Boris Antolovič, predsednik uprave Petrol d.o.o. Zagreb, poleg predstavnikov skupine Petrol pa so se ga udeležili tudi Ivo Milatić, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške, Marko Jelić, župan Šibensko-kninske županije, Marijo Ćaćić, gradonačelnik, Knin, in ostali gostje iz vrst odločevalcev, poslovnih partnerjev in lokalne skupnosti. 

»Ob današnjem dogodku ne moremo mimo aktualne energetske draginje in negotovih razmer na energetskih trgih, Te nas v zadnjem letu glasno opozarjajo na nujnost ukrepanja. V skupini Petrol to že počnemo: investicije v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije so naš zelo oprijemljiv prispevek k reševanju aktualne energetske krize in hkrati k dolgoročni krepitvi samooskrbe in k energetski tranziciji gospodinjstev, gospodarstva in države,« je ob otvoritvi izpostavila Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana in dodala: »Petrol je ena največjih energetskih družb v regiji, ki se je med prvimi pričela aktivno vključevati v energetsko tranzicijo v nizkoogljično družbo. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol v sodobno trajnostno naravnano energetsko družbo. Večina naših dosedanjih investicij v obnovljive vire energije je usmerjenih na hrvaški trg, ki je za skupino Petrol strateškega pomena. Ob današnjem dogodku se želim posebej zahvaliti za partnersko podporo in sodelovanje v projektu Ljubač s strani lokalne skupnosti, strokovnih institucij in odločevalcev. Tudi sicer nas veseli interes lokalnih skupnosti in podjetij na Hrvaškem za projekte energetske učinkovitosti, ki prav tako pomembno prispevajo k energetskemu prehodu. Verjamemo, da nas ob tovrstnih projektih povezuje skupni interes za varovanje našega planeta in zeleno prihodnost. V skupini Petrol se že veselimo investicije v tri sončne elektrarne na območju Knina, iz katerih lahko zeleno elektriko pričakujemo v začetku prihodnjega leta.«

Vetrni park Ljubač sestavlja devet vetrnic oz. turbin Nordex nazivne moči 3,6 MW, s skupno inštalirano  moč 32,4 MW. Pričakovana letna proizvodnja je 96 GWh električne energije, kar zadostuje za 30 tisoč povprečnih gospodinjstev. Z zagonom vetrne elektrarne Ljubač ima Petrol sedaj na Hrvaškem že svoj drugi vetrni park. Leta 2017 so v bližini Šibenika zagnali vetrno elektrarno Glunča, sestavljeno iz devetih turbin; vsaka prinaša 2,3 MW nazivne moči in zadostuje za 15.000 povprečnih gospodinjstev. Skupaj z vetrno elektrarno Ljubač zagotavljata energijo za kar 45.000 povprečnih gospodinjstev. 

Skupina Petrol je na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov prisotna že dalj časa. Skupno v okviru skupine Petrol trenutno obratujejo: 2 vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in 6 malih hidroelektrarn. Večino projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije Petrol izvaja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode. Skupina Petrol je imela konec leta 2021 skupno inštalirano moč za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov v višini 68,9 MW. Do leta 2025 želijo z razvojem in izvajanjem projektov proizvodnje električne energije iz OVE, tako za lastne potrebe kot vire pri prodaji električne energije, preseči 160 MW inštalirane moči. Zaveza prehodu na zeleno energijo pomeni, da bo skupina Petrol v strateškem obdobju 2021 – 2025 za naložbe v energetsko tranzicijo namenila 35 % od skupnega investicijskega potenciala v višini 698 mio EUR, od tega največji del za investicije v pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Pomemben naslednji korak skupine Petrol na poti energetske tranzicije je izvedba investicije v sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem. Gre za tri velike sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh. Sončne elektrarne, katerih skupna vrednost investicije je ocenjena na 17 mio EUR, bodo s proizvodnjo elektrike pričele v začetku leta 2023. Z investicijo v postavitev treh sončnih elektrarn na kninskem področju skupina Petrol odgovarja na povečane potrebe po električni energiji, hkrati pa s tem sledi Petrolovi zavezi prehoda v nizkoogljično družbo in zeleno prihodnost ter podpira podjetja, lokalne skupnosti in gospodinjstva pri njihovem energetskem prehodu.

Skupina Petrol podpira energetsko tranzicijo tudi s projekti energetske učinkovitosti. Na Hrvaškem je na tem področju izvedla že številne tovrstne projekte za lokalne skupnosti, med njimi: prenovo javne razsvetljave (Kraljevica, Oriovac, Podbablje, Pušća ipd), optimizacijo oskrbe s pitno vodo (Čakovec, Međimurske vode, Slavonski brod) in optimizacijo daljinskega ogrevanja (Zagreb, Sisak, Osijek). Poleg tega je skupina Petrol aktivna na energetskih projektih v hrvaški industriji s poudarkom na fotovoltaiki. Nenazadnje k energetskemu prehodu prispeva tudi nenehna širitev električne polnilne infrastrukture. Skupina Petrol je s polnilno infrastrukturo prisotna v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. V regiji imajo in upravljajo preko 300 polnilnic, od ultra hitrih, hitrih do tistih z običajno močjo polnjenja. V skladu s strategijo bodo imeli do leta 2025 v svoji mreži 1575 polnilnic za električna vozila.

Predvajaj

Boris Antolovič, Predsednik uprave Petrol d.o.o. Zagreb

Marijo Ćačić Gradnonačelnik, Knin

Vetrna elektrarna Ljubač

Datum

10.5.2022 0:00

* * *