PM Koper - Sermin: Različnost se dopolnjuje

Prodajno mesto Koper – Sermin se nahaja na Bertoški vpadnici v Kopru – tu poteka ves promet proti Luki Koper, ki je v zadnjih letih postala najmočnejše pristanišče po pretovoru kontajnerskega blaga v Jadranu. Prodajno mesto leži tik ob krožnem križišču, kjer je tudi vstop v industrijsko cono Srmin, na drugi strani pa je naravni rezervat Škcijanski zatok. Velik del prodaje goriva predstavljajo poslovne stranke s tovornimi vozili – gre za promet v smeri Luke Koper. Prodajno mesto je relativno mlado, saj je svoja vrata odprlo leta 2015. 

Na prodajnem mestu poleg prodaje trgovskega blaga, Kave na poti in goriv nudijo tudi prodajo Adblue, storitev DarsGo, plina v jeklenkah, LPG, imajo pa tudi ročno avtopralnico. Petrol je prodajno mesto na tem delu slovenske obale umestil tik ob naravni rezervat Škocijanski zatok. Ker so kot družba trajnostno naravnani, se trudijo tudi za to, da čim bolj skrbijo za zmanjšanje onesnaževanja okolja. Tako so pred kratkim pomagali zaposlenim v Škocijanskem zatoku pri čiščenju zatoka in neposredno k ohranjanju živalskih vrst (predvsem ptic) v rezervatu. Pri čiščenju jim je pomagal tudi direktor OEM Primorska - Novo mesto, Mitja Planinšek, in predstavnica iz TRKV-ja, Maja Mazej.

Na PM Koper - Sermin se ustavlja veliko avtoprevoznikov, tako slovenskih kot tudi tujih. Večinoma pa so to stalne stranke, saj »oskrbujemo z energijo« zaledje Kopra. V poletnem času prodaja goriv rahlo pade, se pa precej poveča prodaja ostale ponudbe, saj k njim vse pogosteje zahajajo tudi turisti iz tujih držav. Kakor je mlado prodajno mesto, je relativno mlad tudi kolektiv. Njihova povprečna starost znaša natanko 35 let, v povprečju pa se zaposleni ponašajo z devetletnim staležem v Petrolu. »Sam, kot poslovodja rad povem, da je naš kolektiv sestavljen iz karakterno precej raznolikih prodajalcev, kar jemljem kot prednost, saj tako lažje razvijamo svoj potencial, in sicer na način, da dopolnjujejmo en drugega,« pove o svojih zaposlenih njihov poslovodja Gregor Rejc.

Zaposelni se družijo tudi izven delovnega časa. Njpogosteje je to po sestankih kolektiva, priložnostno na večerji, skupaj pa so obiskali tudi že gore. Njihovo zadnje druženje pa je bilo pri čiščenju Škocjanskega zatoka. Vsako leto pa druženju dodajo še ustvarjalnost, in sicer se to zgodi pri novoletni okrasitvi prodajnega mesta, pri kateri sodelujejo prav vsi zaposleni.

Stranke zaposlene na PM Koper - Sermin prepoznajo po prijaznosti in hitrosti opravljene storitve. »Veliko strank sprašuje po naših prodajalcih, kar lahko pomeni le eno, da k nam prihajajo zaradi zaposlenih in ne zaradi samega prodajnega mesta. Lahko rečem, da smo med boljšimi kolektivi, kar odigra pomembno vlogo tudi pri sami prodaji, saj stranke že ob vstopu v prodajni prostor zaznajo naše dobro vzdušje,« v zaključku dodaja poslovodja Gregor Rejc. 

PM Koper - Sermin: Različnost se dopolnjuje

Datum

16.6.2022 0:00

* * *