Skupaj za Kras v projektu Zeleno srce Krasa

Petrol je v petek, 25. novembra 2022, nad vipavsko dolino in morjem, na robu kraške planote na vrhu Cerja, kjer stojita tudi Pomniku miru in razgledni stolpu, podpisal zavezo o dolgoročni podpori projektu Zeleno srce Krasa, ki bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije, skrbel za realizacijo načrta sanacije obnove gozda na pogorelem goriškem in delno komenskem Krasu. Zavezo je v imenu Petrola podpisala Marta Svoljšak Jerman, direktorica TRKV v Petrolu.

Podpisniki zaveze, skupaj jih je bilo 34, so na dogodku simbolno posadili tudi prve sadike avtohtonega črnega hrasta, dan kasneje pa je sajenje nadaljevalo preko 1.000 prostovoljcev iz vseh koncev Slovenije in iz sosednjih držav, ki so na območju Pomnika miru na Cerju skupno posadili kar 18.000 sadik puhastega hrasta in črnike.

»Že ob požaru se je pokazalo, da ima Slovenija veliko srce, zdaj pa bo dobila tudi Zeleno srce Krasa – pot, ki bo povezovala tri, v požaru prizadete občine in bo nosila trajno sporočilo o povezovanju ljudi, ki so se zavezali k skupni obnovi največjega pogorišča v zgodovini Slovenije,« so se podpisnikom na dogodku zahvalili župani občin Mauricij Humar iz Občine Miren - Kostanjevica, Tarik Žigon iz Občine Renče - Vogrsko in Erik Modic iz Občine Komen. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev pa je povedal: »Obnova gozdov na Krasu je tek na dolge proge. Danes smo se zbrali, da opravimo prvi korak pri obnovi poškodovanih gozdov. Sadimo drevesa puhastega hrasta in črnike, ki sta tukaj avtohtoni drevesni vrsti. V prihodnjih letih pa bo za obnovo gozdov potrebnega še veliko dela in sodelovanja, zastavljenega v načrtu sanacije. Na ta način bomo ustvarili pogoje, da bo v okolici Pomnika miru in na Goriškem Krasu ponovno zrasel gozd.« Da je požar povezal celo Slovenijo, potrdi tudi podatek, da je bilo v akciji Skupaj za Kras do zdaj zbranih več kot 220 tisoč evrov sredstev, ki jih bodo namenili za nakup sadik gozdnega drevja in ureditev drevesnice. Potekalo bo tudi proučevanje vpliva podnebnih sprememb na vzgojo sadik in obnovo gozdov, poškodovanih v gozdnih požarih.

Zaveza Petrola

Tudi Petrolovci so se že med požarom odzvali humanitarno z zagotavljanjem neprekinjene oskrbe z gorivom, vsak gasilec, ki se je ustavil pri njih, pa je prejel tudi brezplačno Kavo na poti. Po požaru pa so se z akcijo prostovoljstva Vračamo družbi aktivirali tudi z nabiranjem semen črnega hrasta, in sicer v začetku meseca oktobra, v času zrelosti semena, ko je to pripravljeno na saditev. Z zavedanjem, da so to drobni koraki, ki pripomorejo, a še zdaleč ne rešijo vsega. Obnova gozdov bo namreč trajala še desetletja. Odločitev za dolgoročno podpro projekta Zeleno srce Krasa, zato ni bila težka. Marta Svoljšak Jerman, direktorica TRKV, je v imenu Petrola ob podpisu zaveze povedala: »Odločili smo se, da projekt podpremo z organiziranjem prostovoljskih delovnih akcij sajenja dreves za zaposlene, pri čemer bomo delovali povezovalno, v duhu slogana Skupaj za Kras, tudi na način, da bomo o pogozdovanju osveščali širšo verigo deležnikov.«  

Skupaj za Kras v projektu Zeleno srce Krasa

Datum

28.11.2022 0:00

* * *