Petrol prejemnik nagrade MEGA navdih 2022

V Mestnem muzeju Ljubljana se je v sredo, 7. 12. 2022, odvila zaključna prireditev triletnega projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, s katerim so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslavljali medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju. Svojo prakso gradnje kulture medgeneracijskega sodelovanja preko sistemskih rešitev in posameznih podpornih aktivnosti so prijavili tudi iz Petrola in zanjo prejeli nagrado MEGA navdih 2022, ki jo je v imenu Petrola prevzel član uprave Jože Smolič.

Ob prevzemu nagrade je Jože Smolič, član uprave, odgovoren za področje Prodaja, povedal: »Petrol je družba, ki danes na ravni skupine zaposluje več kot 6.200 oseb v sedmih državah v regiji. Kot podjetje, ki je v svoji jedrni dejavnosti močno prisotno v trgovskem segmentu – v maloprodaji je to kar 68 % vseh zaposlenih, so to osebe vseh generacij, ki imajo ogromno znanja, različnih veščin in ne nazadnje tudi interesnih dejavnosti. Vse to znanje je kapital, ki ga v Petrolu plemenitimo skozi različne izobraževalne in razvojne programe ter aktivnosti, kot tudi skozi dogodke in srečanja, s katerimi krepimo povezovanje in sodelovanje. Organizacijska kultura, ki je vključujoča in v kateri lahko prav vsak Petrolovec uresniči svoj polni potencial, dokazano tudi podpira naše poslanstvo.«

Medgeneracijsko sodelovanje v Petrolu

Na sistemski ravni so v Petrolu že v letu 2016 uvedli sistem mentorstva, preko katerega so do danes povezali že več kot 200 mentorskih parov. »Skozi mentorstvo skrbimo za prenos znanja, izkušenj in veščin med zaposlenimi, razvijamo potenciale sodelavcev, jih spodbujamo na njihovi karierni poti ter jim nudimo oporo in pomoč, predvsem z rednimi srečanji, podajanji pozitivnih povratnih informacij, nasveti in priporočili, ki so plod osvojenega znanja skozi različne delovne izkušnje,« o mentorstvu pove Anita Lovše, vodja Izobraževanja v Petrolu. 

Poleg tega prepoznavajo tudi 'naj mentorje' med nadpovprečno uspešnimi poslovodji izven sistema mentorstvo. Prepoznavo med poslovodji, ki osebno mentorstvo izvajajo v prenosu znanja v vzgoji novih generacij Petrolovih prodajalk in prodajalcev, izvaja vodstvo maloprodaje skozi oceno napredovanj zaposlenih v namestnike poslovodij, v poslovodje ter Naj prodajalcev ali Zvezde skrivnostnega nakupa, ki so jih skozi osebno mentorstvo na poti karierne rasti razvijali njihovi vodje. »Prepoznati vodje, ki ob svojem delu skrbijo tudi za razvoj svojih sodelavcev, je izjemnega pomena, saj sodelavci ob takih vodjih lahko razvijajo svoje kompetence in razmišljajo o svoji karierni poti v podjetju, prav tako pa to konec koncev prepoznajo tudi kupci,« o projektu 'Naj mentor' pove Jože Smolič, član uprave Petrola.

Iz mentorstva pa je nedavno vzklila tudi ideja o posebnem dogodku druženja s Petrolovimi upokojenci za medgeneracijsko povezovanje z delovno aktivnimi Petrolovci, ki so ga v sklopu akcij korporativnega prostovoljstva Vračamo družbi izvedli v petek, 7. oktobra 2022. Druženje so organizirali na način vključitve upokojenih in aktivnih Petrolovcev iz vse Slovenije. Povabili so jih iz vseh Petrolovih maloprodajnih območnih enot iz vseh regij Slovenije. Oblikovali so jih v šest omizij, ki predstavljajo šest satelitov Petrolove maloprodajne mreže. Primorska, Novo mesto, Ljubljana – Kranj, Maribor – Murska Sobota, Celje in strokovne službe iz poslovne hiše za maloprodajo. »Za vsako omizje smo posedli po osem upokojencev in dva delovno aktivna Petrolovca. Skozi druženje so upokojenci prenašali znanje, kako se je delalo nekoč in obenem prisluhnili, kako se dela danes. Druženje je podprla tudi uprava Petrola, ki se je srečanju pridružila tako v vlogi gostitelja kot aktivnega zaposlenega,« pove Urška Ojsteršek, mentoriranka iz Korporativnega komuniciranja, ki je dogodek izvedla v sodelovanju z mentorjem Igorjem Mravljo, od leta 2012 upokojenim direktorjem Petrolove maloprodaje, ki danes neformalno skrbi za Petrolovo mrežo upokojencev.   

O gradnji organizacijske kulture v Petrolu, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju v delovnem okolju, Nika Sebič Koračin, iz Kadrov, procesov in splošnih služb, pove, da z opisanimi aktivnostmi dosegajo cilje povezovanja med zaposlenimi različnih generacij ter dvigajo ozaveščenost vseh zaposlenih o medgeneracijskem sodelovanju, ki obenem soprispeva tudi h gradnji nove organizacijske kulture. »Naš izziv v prihodnosti pa je, da s širše zastavljenimi sistemskimi aktivnostmi, posamičnimi dogodki in akcijami, komunikacijo in ozaveščanjem, opredelimo novo organizacijsko kulturo, preko katere bomo spremljali in povezovali zaposlene skozi celoten življenjski cikel od začetka zaposlitve do zaključka sodelovanja in še čez, v času upokojitve,« pove Sebič Koračin.

Datum

8.12.2022 0:00

* * *