Raznolikost, enakost, vključenost so del Petrolovega DNK

Praznovanje mednarodnega dneva človekovih pravic so 9. decembra obeležili tudi v Petrolu s slavnostnim podpisom Listine raznolikosti Slovenija, ki je letos potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Državnega zbora Republike Slovenije Urške Klakočar Zupančič. Listino so v Petrolu lani podpisali digitalno, letos pa še v živo. V imenu Petrola jo je podpisala Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja, ki v Petrolu tudi sodeluje pri razvoju organizacijske kulture in povezovanja.

Barbara Zupančič, direktorica Listine raznolikosti Slovenije, je v uvodnem nagovoru prisotne spomnila na to, da je raznolikost dejstvo, vključenost pa izbira. Izpostavila je pomen kakovostnega dela, ki je najvišja oblika vključenosti: »Posamezniku, kot socialnemu bitju, daje občutek vključenosti, sprejetosti, spoštovanja in usposobljenosti ter mu zagotavlja potrebno ravnovesje med delom in prostim časom.«

Posebno potrditev pomena teh načel in predvsem njihovem udejanjanju je dala tudi častna pokroviteljica dogodka in na dogodku tudi prva podpisnica Listine, predsednica Državnega zbora Republike Sovenije, Urška Klakočar Zupančič. Opozorila je na pomen varovanja človekovega dostojanstva kot ustavne kategorije, pri čemer ima pomembno vlogo prav vključenost. Opozorila je tudi na manjko medgeneracijskega prenosa znanj, na to, da je potrebno dati besedo vsem, tudi tistim, ki so bili utišani: »Da je potrebno povsod in venomer spodbujati enakovrednost, ki je edina pot do družbe spoštovanja različnosti, brez vsakršne oblike diskriminacije. Nič manj od tega ni in ne sme biti sprejemljivo.«

Petrol podpisnik listine raznolikosti Slovenija

»Raznolikost in vključenost sta del Petrolovega genoma, zato je podpis listine raznolikosti del naše naravne poti,« je pred letom dni ob podpisu listine raznolikosti Slovenija, dejal Klemen Brenk, izvršni direktor področja Kadri, procesi in splošne zadeve. Urška Ojsteršek, iz Korporativnega komuniciranja, pa je ob letošnjem podpisu dejala: »V Petrolu nas je preko 6.200 zaposlenih na sedmih trgih jugo vzhodne Evrope. Živeti vključenost, raznolikost in zagotavljanje enakosti je tako del naše DNK, ki pa jo od leta 2018 uresničujemo tudi preko strategije raznolikosti.«

Raznolikost v Petrolu

V Petrolu v vseh procesih zaposlovanja, napredovanja in razvoja kadrov spoštujejo raznolikost in zagotavljajo vsem enake možnosti, ne glede na spol, starost, nacionalnost in druge lastnosti. Pri kadrovanju in razvoju kadrov so še posebej pozorni na enake možnosti obeh spolov. Na področju raznolikosti so njihovi ukrepi vpeljani tudi skozi programe Mentorstvo, Zdravo v Petrolu, Družini prijazno podjetje, Odprti prostor, kjer se na ravni družbe trudijo spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in spoznavanje, izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu in vključevanje vseh zaposlenih. Skrb za zaposlene izkazujejo tudi preko razvoja in spodbujanja korporativne integritete. Preko teh aktivnosti živijo in širijo tudi vrednoto spoštovanje.

O slovenski Listini raznolikosti

Slovenska Listina raznolikosti je del platforme evropskih Listin raznolikosti, ki jo koordinira Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, pri Evropski Komisiji. Letošnji dogodek v organizaciji Listine raznolikosti pa je bil še posebej slovesen. Ne samo zaradi slavnostnega podpisovanja Listine raznolikosti Slovenije s strani podjetij, društev, zavodov in zvez, temveč tudi zaradi slovesnega zaključnega projekta Workplace Inclusion Champion, namenjenega izobraževanju podpisnikov listin, da bi napredovali v strateškem pristopu in učinkovito udejanjali načela raznolikosti, enakovrednosti in vključenosti v svojih okoljih. Na okroglih mizah in predavanjih, ki so sledila slavnostnemu podpisu, so se posebej posvetili temi varovanja vrednot v času krize.  Evropski projekt Workplace Inclusion Champion je sofinancirala Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, iz Programa za pravice, enakost in državljanstvo. Slovenske aktivnosti je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo, iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij. 

Z leve: Urška Klakočar Zupančič, Urška Ojsteršek in Barbara Zupančič.

Datum

15.12.2022 12:00

* * *