Na Hrvaškem uspešno vstopili v evrsko valuto

Dobrih 31 let po nastanku samostojnih držav med Slovenijo in Hrvaško spet ni mejnega nadzora in obe imata enako valuto. Hrvaška je s 1. januarjem namreč postala 27. članica schengenskega območja in 20. država z evrom, s čimer je s prevzemom evra ukinila hrvaške kune (HRK) kot uradno plačilno sredstvo. Prehod v evrsko valuto na hrvaškem trgu je bil izziv tudi za poslovanje Petrola, ki smo se ga lotili projektno, saj je zahteval spremembe na več področjih v informacijskem poslovnem sistemu. 

V projekt je bilo neposredno vpetih več kot 35 oseb, večinoma iz IT področja. Prve aktivnosti na projektu so bile zagnane v mesecu maju 2022 s preučevanjem in analizo partnerjev, s katerim bi izvedli uvedbo EUR na SAP. V ta namen smo en mesec in pol izvajali delavnice, vzporedno pa snovali rešitve v programskih okoljih Petrolovega poslovno informacijskega sistema. Sama izvedbena faza pa se je zaradi obremenjenosti z drugimi IT projekti začela šele v oktobru. »Izziv je bil, da smo bili preko leta zelo zasedeni predvsem s projektoma integracije Croduxa in E3, zato smo se projektu uvedbe Eura podrobneje in intenzivneje posvetili šele jeseni,« pove Jani Kavčič, vodja IT razvoja v Petrolu. Sam prehod je sicer potekal zelo uspešno, kljub dejstvu, da SAP S/4 Hana nima postopka konverzije prehoda na novo valuto znotraj podjetja in smo zato v SAP sistem morali uvesti novo podjetje. »Je pa dejstvo, da za zaledne sisteme projekt prehoda še ni zaključen, ker je še kar nekaj aktivnosti (prenos osnovnih sredstev, zalog goriv), ki so vezane na zaključek poslovanja podjetja v valuti HRK,« še pove Matej Enci, vodja IT podpore poslovnim sistemom. 
 
Pred prehodom sta obe IT ekipi v največji možni meri pripravljene spremembe testirali še v testnih okoljih. Testiranje ob samem prehodu pa so izvedli v sodelovanju s prodajnimi mesti in vodji prodajnih mesti, ki so takoj po prehodu 1. januarja 2023 izvedli nakupe raznih artiklov in storitev, preverili delovanje plačevanja s karticami … »Večjih težav oz. napak po prehodu nismo imeli, bilo je nekaj manjših zagat pri prodaji določenih storitev (npr. Eventim vstopnice, položnice), za katere pa se je večinoma izkazalo, da so bile posledica manjših težav na strani partnerjev in so bile dokaj hitro odpravljene,« pove Kavčič. Enci dodaja, da je samo testiranje potekalo v zelo intenzivnem ritmu od sredine novembra pa vse do zadnjih dni v decembru. Vseh testov je bilo izvedenih skoraj 800. »Prva ura resnice je v veliki meri prišla kmalu po polnoči. Bilo je nekaj manjših zagat, ampak nič kritičnega. Naslednje ure resnice (kritične faze projekta) so se dogajale v naslednjih dneh z vključitvijo credit managementa, plačilnega prometa, prenosa odprtih postavk, vključitvijo vmesnikov med PIS in SAP sistemom,« našteva Enci. Sicer pa se bo projekt po planu zaključil v drugi polovici januarja, ko se zaključijo zadnje aktivnosti. »Kljub temu pa z veseljem in ponosom lahko rečemo, da je to bil zelo uspešen projekt,« zaključi Enci.

Datum

3.1.2023 12:45

* * *