Predstavitev dosežkov projekta URBAN-E

Petrol je kot koordinator konzorcija Urban-E ob zaključku projekta, v torek, 17. januarja, organiziral spletni dogodek za predstavitev doseženih rezultatov projekta. Dogodka se je udeležilo 65 predstavnikov različnih EU inštitucij, krovna organizacija evropskih mest EUROCITIES, Ministrstva za infrastrukturo Slovenije in Slovaške, projektnih partnerjev, energetskih podjetij in ponudnikov storitev polnjenja za električna vozila iz CEE (kot so E.ON, ENEL, IONITY, HEP itn.), različnih občin in medijev.

URBAN-E projekt, študija s pilotno uvedbo, je bil izveden v osrednjih urbanih vozliščih Ljubljane, Zagreba in Bratislave med marcem 2017 in decembrom 2022. Vključeval je testiranje mestnih zelenih prevozov med Ljubljano in Zagrebom, uvedbo parkirnih senzorjev za testiranje možnosti upravljanja parkiranja in primere uporabe pametnega polnjenja.

Na zaključni predstavitvi dosežkov projekta, kjer je zbrane povezovalavodje projekta URBAN-E Katerine Zajc iz Mobilnosti v Petrolu, je prisotne pozdravil Jože Bajuk, član uprave Petrola, ki je izpostavil pomembnost projekta URBAN-E, in sicer kot proces učenja in odlične priložnosti za razvoj storitve e-mobilnosti za skupino Petrol. Prisotne je v nadaljevanju pozdravila še Aleksandra Klenke, predstavnica DG MOVE, ki je predstavila EU cilje na področju mobilnosti in alternativnih goriv ter finančne sheme financiranja in EU zakone na področju mobilnosti. Richard Ferrer, vodja inovacij in alternativnih goriv v CINEA, pa je v svojem delu z udeleženci delil pomembnosti projekta URBAN-E z vidika povezovanja med ključnimi akterji. Darko Trajanov, iz Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, je poudaril, da Ministrstvo za infrastrukturo trenutno intenzivno dela na spremembi zakonodajnega okvirja za razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Pavol Bžán, direktor Oddelka za programiranje in spremljanje na Ministrstvu za promet Slovaške republike pa je v svojem govoru omenil, da so projekti, kot je URBAN-E, zelo koristni za prihodnost.

URBAN-E rezultati doseženi od leta 2016, ko je bil projekt zasnovan, do danes
  • postavljenih 144 počasnih/navadnih (AC) in 23 hitrih (DC) polnilnic,
  • sprejeti in integrirani IKT sistemi za storitve CPO in EMSP in gostovanje,
  • izvedeni pilotni projekti za pametno upravljanje parkiranja z postavitvijo 32 parkirnih senzorjev na lokacij Petrolovih polnilnic v Ljubljani in Zagrebu, pametno polnjenje in upravljanje s polnilnicami ter testiranje e-shuttle storitve na relaciji Ljubljana - Zagreb,
  • postavljena intermodalna platforma z aplikacijo ˝Po meste˝ v Bratislavi, ki ponuja uporabnikom izbire najhitrejše trajnostne modele prevoza ter kombinacije različnih modelov prevoza,
  • razviti poslovni načrti za nadaljnje širjene polnilne infrastrukture v Ljubljani, Zagrebu in Bratislavi.
Izzivi prihodnosti

V zaključni diskusiji o pomenu spodbud na področju mobilnosti z namenom doseganja ciljev zelenega dogovora EU, ki je združila ključne deležnike iz Evropskih inštitucij, ministrstva in eksperte, so panelisti poudarili, da so električna vozila in s tem povezana polnilna infrastruktura ter večja uporaba javnega prometa in mikromobilnost edina pot, ki jo trenutno poznamo za razogljičenja prometa, zlasti v velikih mestih, ter za dosego ciljev Zelenega dogovora EU. Vendar nas na tej poti čaka še veliko izzivov. Po mnenju panelistov bo leto 2023 zelo pomembno, saj bo fokusirano k prenovi evropskih Direktiv in regulativ, ki bodo dodatne pospešile spremembo nacionalnih zakonodaj za kreiranje pozitivnega zakonodajnega okolja za nadaljnji razvoj alternativnih goriv in infrastrukture. V Sloveniji lahko med drugim pričakujemo sprejetje novega zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, nove inštitucije, ki bodo dopolnjevale spodbude iz Eko sklada, spremembo procesov za pridobivanje dovoljenj ter nove finančne sheme podpore. Panelisti so zaključili, da je potrebno učinkovito sodelovanje med vsemi vključenimi akterji in zainteresiranimi stranmi pri združevanju različnih spodbud s katerim lahko dosežemo spremembo paradigme mobilnosti, saj brez tega ne bomo nikoli dosegli ciljev EU.

O projektu

URBAN-E združuje tri občine (Ljubljana, Zagreb in Bratislava) s podjetji, ki imajo izkušnje na področju polnilne infrastrukture za električna vozila v kohezijskih državah (Petrol d.d. Ljubljana iz Slovenije, Petrol d.o.o. Zagreb iz Hrvaške in Západoslovenská energetika, a.s. iz Slovaške), železniško podjetje (Slovenske železnice - Potniški promet iz Slovenije), ter inovativna B2C in B2B operaterja transportnih storitev (Go4 iz Slovaške in GoOpti iz Slovenije), da bi oblikovali novo strateško partnerstvo za zeleni mestni promet. Namenjen je bil pospeševanju e-mobilnosti, intermodalnih potovanj in zelenih prevoznih storitev v mestnih vozliščih osrednjega omrežja, s čimer je pomembno prispeval k izvajanju Evropski strategiji za alternativna goriva.


Datum

19.1.2023 11:35

* * *