Energija naše rasti

Izobraževanje

Izobraževanje je nujen pogoj za opravljanje obstoječih delovnih nalog in je hkrati pomemben del strokovnega razvoja in osebne rasti. Da lažje dosegamo odličnost v našem dnevnem poslovanju, imamo razvite interne sisteme izobraževanja. Razvili smo več internih akademij z zunanjimi strokovnjaki in trenerji, npr. Prodajna akademija, Coaching akademija, Akademija projektnega vodenja, Energija za vodenje., itd., v zadnjem času pa smo okrepili tudi vsebine prek e-izobraževanj. Verjamemo v kombinacijo izobraževalnih delavnic in coaching podporo na delovnem mestu, saj s spremljanjem dosežemo spremembe navad in prenos novih veščin v prakso.

Mentorstvo

S programom Mentorstvo, skozi katerega skrbimo za prenos znanja, izkušenj in veščin med zaposlenimi, želimo razvijati potenciale sodelavcev, jih spodbujati na njihovi karierni poti ter jim nuditi oporo in pomoč, predvsem z rednimi srečanji, podajanji pozitivnih povratnih informacij, nasveti in priporočili, ki so plod osvojenega znanja skozi različne delovne izkušnje. Z dobro zastavljenim mentorskim načrtom lahko bistveno hitreje in na bolj sistematičen način pridemo do bogatih izkušenj, potrebnih znanj za boljše opravljanje svojega dela ali za pripravo na nove naloge, ki nam bodo zaupane.

Coaching 

V Petrolu coaching uporabljamo kot pomembno orodje za osebno rast in razvoj potencialov naših zaposlenih. V prvi vrsti je coaching za razvoj potencialov namenjen prodajnemu osebju po različnih prodajnih kanalih. Interne coache usposobimo in opolnomočimo, da svoje sodelavce podpirajo pri razvoju prodajnih veščin. Poleg tega smo usmerjeni tudi v razvojni coaching, ki ga vpeljujemo kot podporo razvoju kompetenc. Vse te prakse smo prevzeli kot del strategije vzpostavitve coaching kulture v Petrolu. Do danes smo usposobili že preko 60 coachev, ki delujejo po celotni prodajni mreži skupine Petrol.

Učni centri

Vemo, da so za Petrolov uspeh ključni sodelavci na prodajnih mestih, ki so naš prvi in najmočnejši stik s kupci. Zato smo v ta namen ustvarili učne centre v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, kjer smo postavili simulirana prodajna mesta za pridobivanje znanj in veščin v varnem učnem okolju. Učni center omogoča izobraževanje novozaposlenih, obnovitev in pridobitev znanj, trening prodajnih veščin ter ob večjih novostih uvajanje vseh prodajalcev. Ker smo lahko vedno boljši, tudi že utečene sodelavce stalno opremljamo s posodobljenimi znanji prodajnih metod in tehnik v obliki treningov Energija naše prodaje.