Naša energija povezuje

Raznolikost in vključevanje

Zaposlovanje pravih strokovnjakov na prava mesta je ključnega pomena za uresničitev naših poslovnih ciljev. V procesu selekcije in izbire zaposlenih vsem kandidatom zagotavljamo enake možnosti ne glede na spol ali druge okoliščine. Vzpostavljeno imamo lastno bazo kandidatov za zaposlitev, ki nam omogoča hitro in učinkovito iskanje kadrov. Z nenehnim usposabljanjem in izobraževanjem skrbimo za razvoj zaposlenih, hkrati pa s tem poskrbimo za nabor internega kadra. Visoka stopnja usposobljenosti omogoča, da lahko zaposleni preko internih razpisov najdejo priložnosti in izzive tudi na novih področjih dela znotraj skupine.

Raznolikost in vključevanje
Sprejmeš izziv?

V Petrolu že od samih začetkov skrbimo za šport, rekreacijo in druge oblike druženja zaposlenih. Na Petrolove tradicionalne zimske in poletne športne igre so od leta 2010 vabljeni tudi otroci zaposlenih. Projektna ekipa Zdravo v Petrolu pa je v letu 2017 oblikovala še športni program Sprejmeš izziv?, ki vabi na športne dogodke v različnih panogah, kjer se vsak mesec odvijeta en velik in en mini športni izziv. Pri tem so zaposlenim za dosego cilja na voljo prilagojeni strokovni nasveti, vadbeni programi in vodeni treningi. Športni dogodki, ki jih v Petrolu že več sezon zapored organiziramo za sodelavce in nekatere tudi za družinske člane, so razpršeni po vsej Sloveniji.

Sprejmeš izziv?
Odprti prostor

Naš cilj je evolucija novih idej skozi kreativne procese različnih pogledov, znanj in sposobnosti posameznikov v ekipah. Za takšen proces je potreben prostor, ki to spodbuja. Zato imamo v poslovni stavbi Petrola prostor namenjen kreativnemu delu, komunikaciji, sodelovanju, povezovanju, ustvarjanju in izobraževanju, ki se imenuje Odprti prostor. Pri tem nas povezujejo in nam dajejo novega zagona tudi vsi dogodki in aktivnosti, ki jih v Odprtem prostoru organiziramo in razpišemo preko aplikacije Sprejmeš izziv? Razdeljeni so v štiri tematske sklope (interno komuniciranje & povezovanje, zdravje & dobro počutje, trajnost & energetika, znanje & veščine), ki potekajo širom skupine Petrol.

Odprti prostor
Ambasadorstvo

Spremembe v delovnih procesih prinesejo nove razmere za delo, kar lahko vpliva na počutje in delovne rezultate zaposlenih. Zato je ob vpeljavi sistemskih in strateških sprememb pomembno, da imamo podporo v sodelavcih, ki so imenovani kot ambasadorji. Njihova vloga je v timskem povezovanju in opolnomočenju sodelavcev pri razumevanju novosti, pomagajo z nasveti in znanjem, ki ga pridobivajo na usposabljanjih in internih srečanjih. Tako imamo razvito mrežo ambasadorjev sprememb (za razumevanje strategije), ambasadorjev Microsoft 365 orodij in ambasadorjev trajnosti.

Ambasadorstvo