Kadrovske štipendije 2019 / 2020

Kadrovske štipendije za dijakinje

 
V Petrolu z namenom dolgoročnega zagotavljanja enakosti spolov spodbujamo izobraževanje deklet za tehnične poklice.
 
V šolskem letu 2019 / 2020 bomo tako izbranima dijakinjama podelili 2 kadrovski štipendiji. Poleg štipendije med šolanjem (od 1. 9. 2019 dalje) bomo prejemnicam omogočili še počitniško delo na Petrolu, sodelovanje s podjetjem in mentorja iz področja, ki te zanima ter zaposlitev po končanem šolanju.
 
Za nas si prava, če si proaktivna, ambiciozna in motivirana dijakinja drugega, tretjega ali četrtega letnika gimnazijskega programa, ki je prvič vpisana v trenutni letnik in ne prejema drugih štipendij. Zanimajo naj te tehnične vede - predvsem računalništvo in informatika, strojništvo in elektrotehnika - tvoje povprečje pa naj bo najmanj 4,0. V svoji prijavi navedi še druge izjemne dosežke, na katere naj bomo pozorni.
 
Prijavo oddaj do 18. 11. 2019 s klikom na spodnji gumb.

Razpis za kadrovske štipendije - dijakinje

Kadrovske štipendije za dijake in dijakinje

 
Spodbujamo tudi splošno izobraževanje mladih za tehnične poklice.
 
V šolskem letu 2019 / 2020 bomo tako izbranima dijakinjama oz. dijakoma podelili 2 kadrovski štipendiji. Poleg štipendije med šolanjem (od 1. 9. 2019 dalje) bomo prejemnikoma omogočili še počitniško delo na Petrolu, sodelovanje s podjetjem in mentorja iz področja, ki te zanima ter zaposlitev po končanem šolanju.
 
Za nas si pravi, če si proaktiven, ambiciozen in motiviran dijak ali dijakinja drugega, tretjega ali četrtega letnika gimnazijskega programa, ki je prvič vpisan v trenutni letnik in ne prejema drugih štipendij. Zanimajo naj te tehnične vede - predvsem računalništvo in informatika, strojništvo in elektrotehnika - tvoje povprečje pa naj bo najmanj 4,0. V svoji prijavi navedi še druge izjemne dosežke, na katere naj bomo pozorni.
 
Prijavo oddaj do 18. 11. 2019 s klikom na spodnji gumb.

Razpis za kadrovske štipendije - dijaki in dijakinje

Kadrovske štipendije za dijake in dijakinje programa avtoserviser


Štipendiramo tudi dijake srednjega poklicnega izobraževanja v programu avtoserviser.
 
V šolskem letu 2019 / 2020 bomo tako izbranim dijakom podelili 4 kadrovske štipendije. Poleg štipendije med šolanjem (od 1. 9. 2019 dalje) bomo prejemnikom omogočili še počitniško delo na Petrolu, sodelovanje s podjetjem in mentorja iz področja, ki te zanima ter zaposlitev po končanem šolanju.
 
Za nas si pravi, če si proaktiven, ambiciozen in motiviran dijak ali dijakinja drugega, tretjega in četrtega letnika, ki je prvič vpisan v trenutni letnik in ne prejema drugih štipendij.

 
Prijavo oddaj do 18. 11. 2019 s klikom na spodnji gumb.

Razpis za kadrovske štipendije - smer avtoserviser