Poročilo o prometu in tečaju z delnico Petrola v februarju 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V februarju 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.917 na 43.730.

V strukturi delničarjev v februarju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V februarju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 32.224 delnic.

Večji nakupi so bili nakup 9.831 delnic s strani Vizija Holding Ena d.d., 6.271 delnic s strani Vizija Holding d.d., in 2.200 delnic s strani Probanke d.d. Večje prodaje pa so bile naslednje: VS Probanka DZU Alfa je prodal 6.500 delnic, KD Rastko delniški VS je prodal 6.091 delnic in Zlata Moneta I d.d. je prodala 2.500 delnic.

V februarju se je delež tujih delničarjev nekoliko povečal glede na prejšnji mesec in znaša 1,38 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.2.2006 do 28.2.2006 zrasel iz 69.841 SIT na 70.142 SIT, oziroma za 0,4 %. Povprečni tečaj je v februarju znašal 69.535 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 28.2.2006 je enotni tečaj zrasel za 308,3 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 28.2.2006 99,15 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 97,26 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 98,26 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu februarju znašal 25.481 delnic oziroma 1,77 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v februarju zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 28.2.2006 znašala 146,34 milijarde SIT.

* * *