Obvestilo o spremembi mesta objave obvestil družbe Petrol d.d., Ljubljana

Na podlagi novih določil Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bil vpisan v sodni register dne 31.03.2006, delničarje obveščamo, da je spremenjeno tudi mesto objave obvestil.

Družba sedaj objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, podatke ali sporočila, pomembna za družbo oziroma delničarje pa v časniku Delo in na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d. Ljubljana.


Petrol d.d., LjubljanaPredsednik uprave Marko Kryžanowski
* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji