Petrol slovesno odprl svoj 300. bencinski servis v Sloveniji

Povir, 05. julija Predsednik uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana Marko Kryžanowski in minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak sta ob 13. uri slovesno odprla nov bencinski servis v kraju Povir na avtocestnem odseku Razdrto Fernetiči.

To je že 300. bencinski servis v Sloveniji, s katerim Petrol utrjuje in dokazuje svoj položaj zanesljivega tržnega vodje na tem področju. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki lokalne skupnosti, župan občine Sežana Miroslav Klun in številni poslovni partnerji. Ob tej priložnosti je Petrol lokalnemu vrtcu VVZ Sežana, enota Dutovlje podaril otroška igrala v vrednosti pol milijona tolarjev .

Bencinski servis Povir je z današnjim slovesnim prerezom traku, po nekaj tedenskem uvajalnem obratovanjem, postal del razvejane mreže bencinskih servisov, ki voznikom ponuja vse, kar potrebujejo na poti, hkrati pa omogoča celodnevno preskrbo z živili in ostalim trgovskim blagom. Petrol je za gradnjo dobil koncesijo DARS-a na javnem razpisu. Vrednost investicije je dosegla okoli 500 milijonov tolarjev, skupaj s servisom na sosednji strani avtoceste, ki se je gradil hkrati (Povir-sever in Povir-jug) pa okoli milijarde tolarjev. Servis je namenjen predvsem tranzitnim potnikom in lokalnemu prebivalstvu, ki potujejo na relaciji proti Sežani in sosednji Italiji. Na obeh bencinskih servisih je moč, poleg siceršnjih klasičnih pogonskih goriv, kupiti tudi alternativni Avtoplin - utekočinjeni naftni plin za pogon motornih vozil, ki je posebno dobro uveljavljen v Italiji. Opremljena sta s sodobno stopnjo ekološke in varnostne zaščite z zaprtim sistemom iztekanja goriva in zaprtim sistemom točenja goriva, prav tako pa sistem vključuje vso merilno in identifikacijsko opremo. Za potnike bosta servisa privlačna tudi zaradi dobro založenih »Hip Hop« prodajal, gostje pa si bodo lahko odpočili v kava baru. Poleg bencinskega servisa bo tudi otroško igrišče, veliko parkirišče za osebna vozila, avtobuse in tovornjake. Bencinski servis je odprt 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Ob koncu leta 2005 je imela skupina Petrol skupaj 348 bencinskih servisov, od tega 298 v Sloveniji, 50 bencinskih servisov pa v tujini. Petrol načrtuje, da bo letos v Sloveniji odprl še 4 bencinske servise in sicer v Pesnici, Celju (Kidričeva cesta), Celju (Mariborska ulica) in v Mariboru (Puhova ulica).

Širjenje in posodabljanje verige bencinskih servisov predstavlja stalnico Petrolovega poslovanja v Sloveniji. Lani so domačo maloprodajno mrežo povečali za pet bencinskih servisov, številne so temeljito posodobili, povečali mrežo petromatov za hitro plačevanje goriva, na bolj obiskanih lokacijah pa v nočnem času omogočili prodajo goriv brez prisotnosti prodajnega osebja, zlasti tranzitne bencinske servise so opremili s hitrimi točilnimi agregati za dizelsko gorivo, ki so namenjeni tovornim vozilom.

V Bosni in Hercegovini posluje 31 bencinskih servisov, letos bodo odprli dva v Sarajevu, načrtujejo pa še dva in sicer v Bihaču in Zvorniku. Na Hrvaškem posluje 18 bencinskih servisov, načrtujejo odprtje dveh servisov, in sicer v Osijeku in Zaprešiču, dva do štirje servisi pa naj bi še dodatno začeli poslovati po franšiznem sistemu. V Srbiji posluje en servis v Beogradu.

Podatki o novem bencinskem servisu v kraju Povir:

 • Investitor: Petrol d.d., Ljubljana
 • Projektanti za območje bencinskega servisa: ALEA arhitekturni biro s.p. iz Ljubljane s podizvajalci
 • Glavni projektanti za območje platoja avtocestnega počivališča: IBT inženiring d.d. iz Ljubljane s podizvajalci
 • Nadzor : Petrol d.d., Ljubljana, Sektor investicije
 • Koordinator za varstvo pri delu : CPV d.o.o. iz Ljubljane
 • Glavni izvajalec: Primorje d.d.
 • Ostali izvajalci: Nafta Strojna d.o.o., Petro Tehnologija d.o.o., Elmont Bled d.d., Neonart d.o.o., KIG d.o.o., Eurolesco d.o.o., LTH d.d., EFG d.o.o., Krsnik s.p., Pan elektronik d.o.o.Novogradnja bencinskega servisa obsega:

 • tipizirano prodajalno bencinskega servisa,
 • kava bar z zunanjim vrtom,
 • otroško igrišče
 • javne sanitarije,
 • vkopane rezervoarje za naftne derivate,
 • objekt ekološkega skladiščenja odpadkov,
 • asfaltno in armiranobetonsko utrditev terena z odvodnjavanjem,
 • tehnološke inštalacije goriv,
 • čistilno napravo.

Ekološka zaščita okolja:

 • Na vsakem bencinskem servisu je vkopano v teren pet dvoplaščnih rezervoarjev z varovalnimi ukrepi proti prepolnitvi z zaščito proti morebitnemu izlitju goriv v okolico.
 • Tehnologija pretakanja goriv je izdelana v t.i. «zaprtem sistemu«, kar omogoča pretakanje brez nekontroliranega izpusta hlapov v ozračje.
 • Odpadne vode se odvajajo v novo fekalno kanalizacijo preko lovilca olj in maščob.
 • Ekološko zbiranje odpadkov v novem skladišču za ta namen.
 • Polnjenje rezervoarjev goriv je izvedeno v zaprtem sistemu preko centralnega polnilnega jaška.Spisek uslug strankam na bencinskem servisu:

 • prodaja naftnih derivatov: eurodiesel, eurosuper, super plus gorivo
 • prodaja utekočinjenega naftnega plina za vozila Avtoplin (LPG)
 • dodatek k dieselskemu gorivu za tovorna vozila: Ad blue
 • hip-hop program
 • prodaja široke palete 2000 artiklov Petrola na bencinskih servisih:
 • ponudba kava bar
 • uporaba bankomata
 • ekološko zbiranje odpadkov
 • naprava za dotok vode v vozila in polnenje pnevmatik.
Priponke
* * *