Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juniju 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V juniju 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.492 na 43.375.

V strukturi delničarjev v juniju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V juniju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 55.679 delnic.
Največji nakupi v juniju so bili: Nova KBM d.d. 8.966 delnic, Istrabenz d.d. 8.439 delnic, Cogito d.o.o. 6.354 delnic in NLB d.d. 6.151 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Probanka d.d. 6.596 delnic, KD Galileo vzajemni sklad 6.483 delnic, NFD 1 delniški inv. sklad d.d. 6.181 delnic in Krona Senior delniška ID d.d. 5.847 delnic.

V juniju se je delež tujih delničarjev nekoliko znižal glede na prejšnji mesec in znaša 1,26 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.6.2006 do 30.6.2006 zrasel iz 86.675 SIT na 94.163 SIT, oziroma za 8,6 %. Povprečni tečaj je v juniju znašal 90.802 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.6.2006 je enotni tečaj zrasel za 448,1 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 30.6.2006 133,11 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 102,27 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 110,00 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu juniju znašal 45.700 delnic oziroma 4,13 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v juniju zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Istrabenza, Gorenja in Pivovarne Laško.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.6.2006 znašala 196,45 milijarde SIT.

* * *