Petrol in Montenegro Bonus Cetinje skupaj na naftnem trgu Črne Gore in širše regije

Cetinje, Ljubljana, 29. september Podjetji Petrol d.d., Ljubljana in Montenegro Bonus Cetinje sta s podpisom pisma o nameri izrazili interes za poslovno sodelovanje na naftnem trgu Črne Gore in širše regije, ki vključuje tudi Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo, Albanijo in Makedonijo. Sodelovanje bo teklo predvsem na področju skladiščenja, manipulacije in prodaje naftnih in nenaftnih proizvodov ter izgradnji bencinskih servisov. S tem je Petrol naredil še korak naprej v svoji viziji postati ena vodilnih energetskih skupin v regiji JV Evrope.

Predsednik uprave družbe Petrol, d.d., Ljubljana Marko Kryžanowski, član uprave za energetiko Boštjan Napast in izvršni direktor podjetja Montenegro Bonus Cetinje Branko Kašćelan so v Cetinju podpisali pismo o nameri, s katerim želita obe družbi v prihodnje poslovno sodelovati na območju Črne Gore in širše regije, ki vključuje tudi Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo, Albanijo in Makedonijo. Podpisa se je udeležil tudi Predrag Bošković, minister ekonomije v Vladi Črne Gore. Poslovno sodelovanje naj bi teklo predvsem na področju skladiščenja, manipulacije in prodaje naftnih in nenaftnih proizvodov ter izgradnji bencinskih servisov, s ciljem povečanja prodaje in kvalitete storitev. Oba partnerja sta se tudi zavezala k izdelavi študije upravičenosti dolgoročnega poslovnega sodelovanja.

Montenegro Bonus ima razširjeno mrežo skladišč naftnih derivatov in neneftnega blaga na območju Črne Gore in želi s sodelovanjem s Petrolom, ki ima dolgoletne izkušnje in znanje, optimizirati poslovanje na področju oskrbe z naftnimi derivati.

Obe družbi sta izrazili tudi interes za poslovno sodelovanje na področjih proizvodnje električne energije (male hidroelektrarne), tekočega naftnega plina (skladiščenje in prodaja), plinifikacije mesta Podgorice in širšega območja Črne Gore ter sodelovanje na projektih rafinerij v tej državi.

Partnerja sta se zavezala, da si bosta prizadevala za transparentnost vseh postopkov, ki bodo potekali v skladu z mednarodnimi in domačimi standardi in pravili dobrih poslovnih običajev.

Predsednik uprave Petrola Marko Kryžanowski, je ob tem povedal: »S tem korakom je naša družba naredil še en korak naprej v izpolnjevanju strategije, da bo Petrol postal vrhunski ponudnik celostnih energetskih proizvodov in storitev na območju JV Evrope. Zaradi pričakovanega povečanega povpraševanja ti trgi predstavljajo za Petrol velik razvojni potencial in hkrati možnost pridobitve položaja regionalnega energetskega ponudnika. Prepričan sem, da lahko z Montenegro Bonus Cetinje, ki ima veliko strokovnega znanja in pozna poslovanje v regiji, dosežemo velike sinergijske učinke.«

* * *