Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v avgustu 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V avgustu 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.075 na 42.964.

V strukturi delničarjev v avgustu ni prišlo do vidnejših sprememb.

V avgustu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 46.888 delnic.

Največji nakupi v avgustu so bili: Istrabenz d.d. 12.033 delnic, Hypo Bank d.d. 5.349 delnic, Nova KBM d.d. 2.912 delnic, KD Balkan delniški VS 2.187 delnic in NLB d.d. 2.083 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Integral Lendava d.d. 11.036 delnic, Maksima delniška ID d.d. 7.900 delnic, Adriatic Slovenica d.d., kritno premoženje 2.039 delnic in Zlata Moneta I d.d. 1.800 delnic.

V avgustu se je delež tujih delničarjev nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 1,40 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.8.2006 do 31.8.2006 zrasel iz 101.985
SIT na 105.337 SIT, oziroma za 3,3 %. Povprečni tečaj je v avgustu znašal 106.265 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.8.2006 je enotni tečaj zrasel za 513,2 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.8.2006 148,91 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 114,49 SIT, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 117,73 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu avgustu znašal 49.353 delnic oziroma 5,33 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v avgustu zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Luke Koper, Gorenja in Istrabenza.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.8.2006 znašala 219,8 milijarde SIT.

* * *