Sestanek uprave Petrola s predstavniki Vseslovenskega združenja malih delničarjev

LJUBLJANA, 25. september Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana se je danes sestala s predsednikom Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) mag. Kristjanom Verbičem. Na sestanku je uprava Petrola podala natančnejša pojasnila na odgovore na vprašanja malih delničarjev v odprtem pismu predsedniku uprave družbe Petrol, ki so ga ti poslali 8. septembra 2006.

Uprava Petrola je VZMD zagotovila, da bo o vseh pomembnejših poslovnih dogodkih, ki bi lahko vplivali na ceno vrednostnih papirjev, tako kot do zdaj, javno obveščala vse delničarje. Uprava je poudarila, da bo družba v prihodnje pripravljala še obširnejša kvartalna poročila o poslovanju.

Izpostavljena so bila tudi vprašanja o prenosu sredstev in njihovem načinu vrednotenja pri ustanavljanju skupnega podjetja z Lukoilom. Uprava odgovarja, da so v teku preučevanja različne možnosti za izvedbo vseh korakov pri ustanavljanju skupnega podjetja. Predsednik VZMD je dobil zagotovila, da ima uprava mandat nadzornega sveta za pristop k pogajanjem in za vse potrebne izvedbene aktivnosti pri projektu strateškega poslovnega sodelovanja z Lukoilom.

Pogovori so tekli tudi o možnostih aktivnega sodelovanja VZMD z družbo. Uprava je naklonjena ideji o ustanovitvi sekcije Petrolovih delničarjev znotraj VZMD in bo skupaj z VZMD preučila možnosti morebitne podpore in sodelovanja. Predsednik VZMD je izpostavil možnost, da bi v nadzornem svetu bil tudi član iz vrst malih delničarjev. Uprava Petrola je pojasnila, da je eno mesto v nadzornem svetu sicer prosto, vendar pa mora za izvolitev novega člana podati predlog nadzorni svet, ki ga mora potrditi tudi skupščina podjetja.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

* * *