Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v septembru 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V septembru 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.964 na 42.731.

V strukturi delničarjev v septembru ni prišlo do vidnejših sprememb.

V septembru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 36.142 delnic.
Največji nakupi v septembru so bili: Istrabenz d.d. 7.825 delnic, NFD 1 d.d. 6.594 delnic, Titulus d.o.o. 1.984 delnic, NLB d.d. 1.927 delnic, A1 d.d. 1.281 delnic in Tafin d.o.o. 1.023 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Renee CO d.o.o. 4.733 delnic, Zvon ena holding d.d. 4.500 delnic, Maksima d.d. 2.350 delnic in Zvon dva holding d.d. 2.304 delnic.

V septembru je delež tujih delničarjev ostal na enaki ravni glede na prejšnji mesec in znaša 1,38 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.9.2006 do 30.9.2006 padel iz 107.640
SIT na 103.842 SIT, oziroma za 3,5 %. Povprečni tečaj je v septembru znašal 104.625 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.9.2006 je enotni tečaj zrasel za 504,5 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 30.9.2006 146,79 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 113,05 SIT, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 121,02 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu septembru znašal 22.837 delnic oziroma 2,37 milijarde SIT.

Po prometnosti je delnica Petrola v septembru zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Luke Koper in Gorenja.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.9.2006 znašala 216,6 milijarde SIT.

* * *