Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v avgustu 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V avgustu 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.002 na 41.603.

V sami strukturi delničarjev v avgustu ni prišlo do vidnejših sprememb.

V avgustu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 90.936 delnic.
Največji nakupi v avgustu so bili: Julius Fond d.d. in Julius k.d.d. 41.889 delnic, Istrabenz d.d. 9.000 delnic in CGP Invest d.o.o. 7.445 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Nova KBM d.d. 29.389 delnic in Krona Senior, delniška ID d.d. 7.445 delnic.

V avgustu se je delež tujih delničarjev malenkostno znižal glede na prejšnji mesec in znaša 2,94 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.8.07 do 31.8.2007 zrasel iz 951,12 EUR na 988,57 EUR, oziroma za 3,9 %. Povprečni tečaj je v avgustu znašal 955,91 EUR. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.8.2007 je enotni tečaj zrasel za 1.279 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 31.8.2007 200,15 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 279,39 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 191,79 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu avgustu znašal 31.360 delnic oziroma 30,02 milijonov EUR. Po prometnosti je delnica Petrola v avgustu zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Gorenja in Luke Koper.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.8.2007 znašala 2,06 milijarde EUR.

* * *