Odprt novi bencinski servis v Kopru, v prodaji tudi avtoplin

Koper, maj 2008 Petrol je sredi maja odprl novi bencinski servis v Kopru na Šmarski 5F. Na njem je v prodaji tudi avtoplin (UNP-utekočinjen naftni plin) to vedno bolj zanimivo alternativno, ekološko in cenejše gorivo. To je tudi prvi Petrolov bencinski servis na Obali, kjer je mogoče kupiti tovrstno pogonsko gorivo.

Bencinski servis na Šmarski cesti v Kopru je že deveti Petrolov bencinski servis, na katerem je možno kupiti avtoplin, poleg bencinskih servisov Barje I in II, Lom I, Povir sever, Povir jug, dveh bencinskih servisov v Mariboru na Ptujski cesti 188 in Tržaški 11 ter v centru Ljubljane na Kajuhovi ulici, pri nakupovalnem središču BTC.

Nov bencinski servis v Kopru je namenjen oskrbi vozil, ki prihajajo iz Istre skozi mejni prehod Dragonja, z letališča Portorož, iz Šmarij in ostalih okoliških krajev, mesta Koper ter za potrebe voznikov nastajajočega trgovskega območja v tem delu mesta. Bencinski servis voznikom ponuja vse, kar potrebujejo na poti, hkrati pa omogoča celodnevno preskrbo z živili in ostalim trgovskim blagom.

Na štirih točilnih otokih so v prodaji vsa običajna pogonska goriva in Ad Blue (ekološki dodatek k dieselskemu gorivu za tovorna vozila), na enem je v prodaji tudi avtoplin - utekočinjen naftni plin za pogon motornih vozil. V prodajalni je poleg pestre običajne ponudbe na policah (avto program in prehrambeni izdelki) tudi pecivo mini pekarne. Ob prodajalni je zgrajen bife s postrežbo na razširjeni pohodni površini za objektom. Za objektom sta prostora za ročno pranje avtomobilov in sesalnik, na voljo je tudi več parkirnih prostorov in otroško igrišče. V prodaji je tudi plin v jeklenkah. Servis je opremljen s sodobno stopnjo ekološke in varnostne zaščite z zaprtim sistemom točenja goriva, prav tako pa sistem vključuje vso najnovejšo merilno in identifikacijsko opremo.

Nov servis ima pomembno ekološko novost in posebnost, na njem je namreč zgrajena sončna elektrarna. Namen elektrarne je proizvajati električno energijo iz solarnih modulov in jo neposredno uporabiti za celotno delovanje bencinskega servisa. Morebitni višek energije bo Petrol prodajal v siceršnje napetostno omrežje. Solarni generator fotonapetostne elektrarne sestavlja 126 solarnih modulov, ki pretvarjajo sončno svetlobo v enosmerno napetost in tok. Bencinski servis je prepoznaven po solarnih modulih, ki so v večini nameščeni na nadstrešnici, nekaj jih je tudi na objektu prodajalne. Nad vhodom prodajalne je nameščen prikazovalnik, ki sporoča količino pridobljene energije.

Podrobnosti o vseh bencinskih servisih lahko najdete na www.petrol.si

Podatki o solarni (fotovoltaični) elektrarni

Solarni generator fotonapetostne elektrarne na BS Koper Šmarska je sestavljen iz 126 solarnih modulov moči 210W. Moduli so med seboj povezani v tri ločene veje, vsaka veja z 42 moduli predstavlja svojo fazo. Solarni moduli so pritrjeni na nosilno konstrukcijo iz nerjavečega materiala in nameščeni na nadstrešnici objekta in delno na strehi trgovine. Obrnjeni so proti jugu in nagnjeni pod kotom 30, kar zagotavlja optimalno proizvodnjo električne energije na letnem nivoju. Skupna vhodna moč solarne elektrarne ob polnem sončnem obsevanju znaša 26,46kW, izhodna moč pa ob 88% skupnem izkoristku solarnega generatorja in razsmernikov 23,28kW. Pri ocenjenih izgubah sistema 12% in ob upoštevanju ostalih parametrov pričakujemo skupno letno proizvodnjo 35.367 kWh električne energije ob 1000 obratovalnih urah.

* * *