Pametne tehnologije za delovanje pametnega mesta

Avtor: Miha Valentinčič, direktor Inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije, Petrol d.d.

Pametna mesta niso več iluzija. So tukaj in se razvijajo hitro na račun uporabe Interneta stvari (IoT). Čeprav obstaja veliko definicij pametnega mesta, je nekaj sigurno. Pametno mesto uporablja IoT senzorje, aktuatorje in tehnologijo za povezavo komponent po mestu ter vpliva na vse sloje mesta. Analizirani so podatki iz vseh segmentov, vzorci pa izhajajo iz zbranih podatkov. V središču konceptov pametnih mest je predvsem učinkovita raba podatkov, ki se zbirajo prek pametnih senzorjev.

Pametne rešitve lajšajo življenja urbanih množic. Ulične svetilke opremljene s senzorji pomagajo iskati parkirna mesta prebivalcem Barcelone, v Kopenhagnu so opremljene s kamerami in skrbijo za varnost sprehajalcev, Parižani preko aplikacije sodelujejo pri načrtovanju porabe mestnega proračuna Digitalne tehnologije se uporabljajo za povečanje učinkovitosti delovanja in dobrega počutja, zmanjšanja stroškov ter porabe virov, za bolj učinkovito in aktivno sodelovanje s svojimi prebivalci.

Obstajajo ključne tehnologije, ki omogočajo, da pametno mesto deluje. Top 6 tehnologij v pametnem mest je:

1. Pametna energija

Tako stanovanjske kot poslovne stavbe v pametnem mestu so bolj učinkovite z manjšo porabo energije, porabljena energija je analizirana in podatki se zbirajo z namenom dodatnih analiz. Velikega pomena je skupna poraba energije v mestu. Pametni števci so vgrajeni v večini domov, z vzponom solarnih sistemov in električnih vozil pa bosta strojna ter programska oprema omogočila možnost boljšega upravljanja, optimizacijo proizvodnje električne energije prek različčnih virov in distribuirane energije.

2. Pametni transport

Pametno mesto podpira multi-modalni prevoz, pametne semaforje in pametno parkiranje. Pametna mobilnost je področje, kjer so pametna mesta že največ naredila, optimizirala prometa, spremljajo promet, parkiranje Pametno parkiranje ljudem prihrani čas z iskanjem prakirnih mest. Pametni semaforji imajo integrirane kamere, ki spremljajo prometni tok, ki se odraža v prometnih signalih. Povezane pa so tudi mestne avtobusne linije in tako imajo ljudje informacije v realnem času o prihodih in odhodih avtobusov. Pametno mesto prek senzorjev zbira podatke o gibanju ljudi, vozil in koles, prilagodi prometni sistem tako, da zmanjša promet ter omogoča enostavno premikanje ljudi in blaga z različnimi prevoznimi sredstvi.

3. Pametni podatki

Velike količine podatkov, ki se zbirajo v pametnem mestu, je potrebno hitro analazirati, če želimo, da bodo koristni. Odprta podatkovna vrata so ena od možnosti, ki so jih nekatera mesta izbrala za objavo podatkov o mestu na spletu tako, da so dostopni vsem. Analitike v pametnem mestu pomagajo filtrirati in pretvarjati podatke v relevantne ter uporabne informacije, zaradi katerih mestno življenje postane enstavnejše, bolj kakovostno in produktivno.

4. Pametna infrastruktura

Pametna infrastruktura v mestu pomeni, da lahko mesto napreduje z drugimi tehnologijami in lahko na podlagi zbranih podatkov načrtuje pomembne spremembe, ki jih vključuje v načrte mesta.

5. Pametna mobilnost

Mobilnost se nanaša tako na tehnologijo kot tudi na podatke, ki potujejo skozi tehnologijo. Sposobnost nemotenega premikanja in izstopa iz številnih različnih občinskih ter zasebnih sistemov. Tehnolgija mora biti interoperabilna in izpolnjevati pričakovanja ne glede na to, kdo je nekaj naredil ali kdaj je bilo narejeno. Podatki morajo biti tudi neomejeni, saj se gibljejo med sistemi, pri čemer je potrebno ustrezno pozornost nameniti intelektualni lastnini, varnosti in zasebnosti.

6. Pametne IoT naprave

Pametne IoT naprave v pametnem mestu vse skupaj povezujejo. Vključevanje senzorskih podatkov v naše vsakodnevno življenje in integracija s socialnimi mrežami tretjih oseb, bosta družbo še bolj povezala. Senzorji so bistveni v pametnem mestu, saj ustvarjajo podatke, ki omogočajo delovanje pametnega mesta. V pametnem mestu bodo informacije vedno pogosteje pridobljene neposredno od načrtno razporejenih senzorjev ali posredno s senzorjev, razporejenih za drug namen, vendar zbirajo in delijo koristne informacije. S temi informacijami se vodijo kompleksni mestni sistemi v realnem čas in z zadostno integracijo za zmanjšanje nenačrtovanih posledic.

Cilj uporabe tehnologije Interneta stvari v mestih in skupnostih je razviti povezan inteligentni sistem, ki bo prispeval h gospodarskim dejavnostim, izboljšal zadovoljstvo občanov z javnimi storitvami, prispeval k javni varnosti, trajnostnemu pravljanju z okoljem, učinkovitejšemu upravljanju mest ter spopadanju z izzivi, s katerimi se mesta soočajo.

V Petrolu imamo uspešne reference na prav vseh področjih. Trdimo lahko, da smo kot ponudnik storitev upravljanja v samem vrhu rešitev za pametna mesta. Kot prepoznaven regijski akter zagotavljamo upravljanje s petimi področji, ki so za mesta ključnega pomena: energija, infrastruktura, mobilnost, zgradbe in tehnologije.

V Skupini Petrol smo, skladno z izzivi sodobnega sveta, v zadnjih desetletjih razvili paleto rešitev na področju energije, infrastrukture, objektov, okolja in mobilnosti. S celovito ponudbo rešitev bomo trajnostno skrbeli za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. Koristi naše ponudbe za stranke so enostavne, celovite, sodobne, priročne, dstopne, hitre, zanesljive, individualizirane in poštene. S sodelovanjem z zagnanimi mladimi strokovnjaki in podjetji razvijamo rešitve, ki našim uporabnikom lajšajo vsakodnevne aktivnosti, dvigujejo njihovo kakovost življenja ter jim prihranijo čas in denar. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele. Hkrati pa bomo uresničevali zadane okoljske zaveze.

* * *
Prejšnja Naslednja