Družba Petrol prevzela Zagorski Metalac

Poslovanje skupine Petrol poteka in se prepleta v okviru dveh zelo zahtevnih gospodarskih panog – energetike in trgovine. Energetika sodi med najzahtevnejše gospodarske panoge in je osnova industrije in transporta. V strategiji skupine Petrol  do leta 2022 je zemeljski plin pomembno alternativno gorivo, ki zagotavlja prehod v nizkoogljično družbo tako na področju potreb gospodinjstev, industrije kot tudi v prometu. V skupini Petrol želimo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbeti za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju, kar z nakupom Zagorskega metalca zdaj na Hrvaškem lahko tudi uresničimo.

Družba Zagorski metalac izvaja distribucijo zemeljskega plina na območju Zagrebačke županije ter na območju Krapinsko-zagorske županije. Preko razvejanega distribucijskega plinskega omrežja (cca. 830 km) družba oskrbuje več kot 17.000 končnih odjemalcev ki na letnem nivoju porabijo 250.000 MWh zemeljskega plina. Družba se uvršča med 10 največjih distributerjev na Hrvaškem. S tem nakupom bo Petrol začel s programi celovite energetike tudi na hrvaškem trgu.

Družbi Petrol in Geoplin sta s koncem decembra skupaj odkupili 81% poslovni delež družbe Zagorski Metalac (Petrol 56% in Geoplin 25%). Skupina Petrol s tem uresničuje cilje sprejete strategije do leta 2022, po kateri ima namen razvijati dejavnost distribucije in dobavo zemeljskega plina na tržiščih Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Petrol preko Zagorskega Metalca vrši distribucijo zemeljskega plina  v občinah Bedekovčina, Krapinske Toplice, Mače, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Mihovljan - zaselek Haramini, G.Stubica, St.Toplica, Luka, Bistra in Jakovlje ter mestih Zabok, Krapina - naselje Donja Šemnica, D.Stubica in Oroslavje.

Petrol želi na tržiščih Slovenije, Hrvaške in Srbije postati eden vodilnih regijskih dobaviteljev zemeljskega plina in omogočiti končnim odjemalcem uporabo najčistejšega fosilnega goriva.

* * *
Prejšnja Naslednja