30. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi zahteve delničarja Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z dne 8.11.2019, in na podlagi svojega sklepa z dne 11.11.2019, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine (po pooblastilu delničarja iz zahteve) sklicuje 30. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 12.12.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji