Obvestilo nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Namestnik predsednice nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana Sašo Berger, glede na podane zahteve delničarjev o dodatnih pojasnilih razlogov za sporazumno predčasno prenehanje mandatov članov uprave Tomaža Berločnika, Igorja Stebernaka in Roka Vodnika namerava na prvo redno sejo nadzornega sveta, ki bo dne 14.11.2019, uvrstiti točko »Sklic skupščine delničarjev Petrol d.d., Ljubljana«, z namenom seznanitve skupščine oziroma delničarjev s temi razlogi in z namenom njihove obravnave.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji