Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2021

Ljubljana, 17. december 2020 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 57. seji obravnaval ter potrdil plan poslovanja skupine Petrol za leto 2021.

Poleg tega Petrol d.d., Ljubljana obvešča zainteresirane javnosti, da so člani nadzornega sveta Sašo Berger, Metod Podkrižnik, Sergij Goriup, Mladen Kaliterna, Igo Gruden, Janez Pušnik, Marko Šavli, Alen Mihelčič in Robert Ravnikar podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v Prilogi B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je na podlagi razkritij v izjavah vseh članov nadzornega sveta in dodatnih pojasnil članov ocenil, da razkritja o morebitnih nasprotjih interesov niso take narave, da bi lahko vplivala na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje katerega koli člana nadzornega sveta.

Izjave bodo objavljene na spletni strani družbe.                 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji