Petrol kmalu z 200 električnimi polnilnicami in svojo prvo ultra-hitro polnilnico

Družba Petrol, kot eden glavnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v regiji, intenzivno širi svojo električno polnilno infrastrukturo, predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem. Predvidoma v februarju 2021  bodo že presegli številko 200 električnih polnilnic, v začetku prihajajočega leta pa načrtujejo tudi postavitev prve ultra-hitre polnilnice v Sloveniji. 

Trenutno je v Petrolovi mreži električne polnilne infrastrukture 179 električnih polnilnic. Razvoj trajnostne mobilnosti je v Petrolu ena ključnih strateških prioritet, kar dokazuje sama pozicija družbe na trgu. Petrol je namreč eden izmed vodilnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v Sloveniji in širši regiji. "Petrol je vodja dveh večjih EU projektov (Urban-e in Multi-e) in član številnih drugih. Ti projekti so usmerjeni v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, tako z vidika postavitve, upravljanja in vzdrževanja polnilne infrastrukture, kot tudi pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev za električna vozila, ki so namenjena javni uporabi," je povedal mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za steber Energija in rešitve.

Družba Petrol v Sloveniji zagotavlja storitev polnjenja in upravljanja na 101 AC polnilnicah, 39 DC polnilnicah (od tega je 26 DC SODO polnilnic) dodatno pa upravlja še 25 AC polnilnic. Na Hrvaškem zagotavlja storitev polnjenja in upravljanja na 4 AC in 9 DC polnilnicah, v Črni gori pa zagotavlja storitev polnjenja in upravljanja na eni DC polnilnici. 

V zadnjih treh mesecih letošnjega leta je, oz. še bo, Petrol v Sloveniji postavil 39 lastnih električnih polnilnic in dodatnih 5 polnilnic, kjer bo nudil upravljanje, vzdrževanje in storitev polnjenja. Predvidoma v januarju in februarju 2021 bo Petrolova mreža bogatejša še za 18 AC polnilnic v Ljubljani in 4 DC polnilnice po Sloveniji. Najbolj težko pričakovana pa je postavitev prvih Petrolovih ultra-hitrih (UC) električnih polnilnic, na lokacijah Kozina, Maribor Vzhod in Tepanje Zahod. 

Petrol bo v prihodnje postavljal polnilnice v sodelovanju s partnerji 

"V bodoče tako električnih polnilnic ne bomo postavljali le sami, temveč v partnerstvu s tistimi, ki se zavedajo, da jim električna polnilna infrastruktura lahko omogoči razvoj njihove osrednje poslovne dejavnosti, ali pa jim celo neposredno prinese dodatne prihodke. Petrol lahko k takšnim partnerstvom veliko prispeva. Ima usposobljeno in kompetentno ekipo zaposlenih, najsodobnejšo IT podporo in možnost pridobivanja nepovratnih EU sredstev. S tem, ko smo vzpostavili sistem, preko katerega povezujemo električne polnilnice s preostalimi ponudniki polnilne infrastrukture po Evropi, svojim partnerjem omogočamo razvoj novih poslovnih priložnosti," je povedal dr. Tadej Smogavec, vodja Razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu. Petrolove in partnerske električne polnilnice so se pojavile v aplikacijah in navigacijskih sistemih številnih domačih in tujih uporabnikov električnih vozil. Ti uporabniki za polnjenje ne potrebujejo več lokalne aplikacije ali kartice, temveč lahko polnjenje aktivirajo s svojo kartico oz. aplikacijo. Številna podjetja in mesta so v tem že prepoznala veliko poslovno priložnost, saj se zavedajo, da s takšnim sistemom privabljajo številne domače in tuje uporabnike električnih vozil. Ta baza uporabnikov pa iz leta v leto eksponentno narašča.   

Z AC polnilnicami lahko razbremenimo omrežje

Ključno vlogo v razvoju trajnostne mobilnosti predstavlja predvsem postavitev javnih polnilnic. S konstantnim širjenjem električne polnilne infrastrukture v Petrolu pomagajo novim kupcem električnih vozil premagati strah, da ne bodo mogli polniti svojih vozil oz. da je električnih polnilnic premalo. "Ravno AC polnilnice, ki smo jih postavili v Ljubljani in Mariboru omogočajo dinamično porazdelitev električne energije, glede na različne obremenitve vozil. Na tak način omogočamo dinamično prilagajanje odjema moči na merilnem mestu ter zagotavljamo večjo stabilnost elektro omrežja oziroma potrebujemo manjšo priključno moč iz omrežja," pravi Luka Strnad Peterca, vodja Infrastrukture za električna vozila v Petrolu .

Tudi v urbanih središčih lahko postanemo lastnik električnega vozila

Lokacije vseh Petrolovih električnih polnilnic so skrbno izbrane in prispevajo k udobni uporabniški izkušnji trajnostne mobilnosti. Petrol s strateškim postavljanjem hitrih in običajnih polnilnic v urbana središča - predvsem v Ljubljani in Mariboru - omogoča prebivalcem mest, da povsem brezskrbno polnijo svoja vozila in da vedno najdejo prazno polnilno mesto. S tem Petrol ovrača mit, da v urbanih središčih ni možno brez težav uporabljati električna vozila. 

V Petrolu sodelujejo le z najkakovostnejšimi proizvajalci električnih polnilnic

Gre za priznane proizvajalce tako v evropskem, kot tudi svetovnem merilu. "Naš cilj je zagotavljati najvišjo raven storitve polnjenja električnega vozila, zato skrbno izbiramo najkvalitetnejše proizvajalce električnih polnilnic, s katerimi bomo dolgoročno sodelovali pri širitvi infrastrukture," pravi Valentin Križan, produktni vodja na področju Razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu. Vse novejše hitre polnilnice imajo tudi možnost nadgradnje na višjo moč polnjenja. V Petrolu načrtujejo postopno nadgrajevanje teh obstoječih polnilnic, s čimer bodo omogočili polnjenje z večjo močjo, v razponu med 50 in 150 kW. "Poleg nadgradnje obstoječih polnilnic bomo na posameznih lokacijah še naprej povečevali število polnilnic - tako hitrih kot običajnih. Vse z namenom zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje," je zaključil Križan.

Nova aplikacija OneCharge odslej nudi še boljšo uporabniško izkušnjo

Poleg lokacije in tehničnih zmogljivosti električnih polnilnic pa na samo kvaliteto uporabniške izkušnje trajnostne mobilnosti pomembno vpliva tudi programska oprema, ki predstavlja vez med polnilno infrastrukturo in uporabnikom. Petrol je pred izdal novo aplikacijo OneCharge in tako voznikom električnih avtomobilov omogočil še večje udobje. Od tega, da v novi aplikaciji najdemo celotno Petrolovo električno polnilno infrastrukturo in da aplikacijo lahko koristijo vsi uporabniki, ne glede na državo iz katere prihajajo, do izboljšanega načina polnjenja vozil in še bi se našlo. Več o prenovljeni aplikaciji OneCharge pa na tej POVEZAVI.  

27 slovenskih občin z okolju prijaznimi prevozi za starejše 

Družba Petrol v sklopu projekta PROSTOFER – gradnja mreže občin, ki starejšim občanom ponujajo brezplačne, okolju prijazne prevoze – poskrbi za dobavo električnih vozil in namestitev pripadajoče polnilne infrastrukture. S tem dodatno širi mrežo polnilne infrastrukture, ozaveščenost ljudi o razvoju trajnostne mobilnost in poleg vsega rešuje še težava prevozov starejših.

elektricna polnilnica
Petrol veliko število polnilnic postavlja tudi s partnerji 

e-polnilnica
AC polnilnica, ki omogoča dinamično prilagajanje odjema moči na merilnem mestu 


Preprosta navigacija do prostih polnilnic v bližini z novo aplikacijo OneCharge 

* * *
Prejšnja Naslednja