V srbski občini Zaječar zaključili z implementacijo največjega Petrolovega projekta prenove javne razsvetljave

Družba Petrol je skupaj s partnerji negotovim časom navkljub uspešno zaključila z menjavo skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil v Zaječarju. Stroški občine se bodo zahvaljujoč uspešnemu javno-zasebnemu partnerstvu v 15 letih zmanjšali za več kot milijon evrov, s prenovo javne razsvetljave pa bodo v Zaječarju prihranili več kot 3.400 ton CO2 letno. V Petrolu so na partnerstvo izjemno ponosni, saj predstavlja do sedaj največji projekt te vrste v portfelju skupine Petrol in še en korak v nizkoogljično prihodnost.  

Energetska učinkovitost je eden izmed ključnih trendov današnjega časa in sega tudi na področje prenov javne razsvetljave. Občina Zaječar je s Petrolom in partnerji Smart Energy Investment in Maxwell Group v začetku leta 2021 sklenila javno-zasebno partnerstvo na področju prenove javne razsvetljave. Projekt prenove je bil uspešno implementiran, rekonstrukcija in zamenjava energetsko potratnih svetil je bila izvedena še pred določenim pogodbenim rokom, na kar so v Petrolu v današnjih nepredvidljivih časih izjemno ponosni. 

Javna razsvetljava je lahko velik porabnik energije v mestih, hkrati pa povzroča tudi svetlobno onesnaževanje. V Zaječarju so s prenovo naslovili oba izziva. "Mesto Zaječar je k energetski prenovi sistema javne razsvetljave pristopilo preko javno zasebnega partnerstva predvsem zaradi zastarelosti in stroškovne neučinkovitosti obstoječe razsvetljave. Energetska prenova javne razsvetljave prinaša mestu veliko prednosti, tako s pozitivnim učinkom na mestni proračun in na okolje, kot z izboljšanjem splošne in prometne varnosti," je ob prenovi povedal župan Zaječarja Boško Ničić. Izvedba projekta občini prinaša številne prihranke. Tako se bodo stroški v Zaječarju v 15 letih zmanjšali za več kot en milijon evrov, brez da bi občina v projekt vložila lastna finančna sredstva, ali se zadolžila, saj vse stroške nosi zasebni partner, letni prihranki električne energije pa znašajo preko 4.700 MWh, v 15 letih projekt ustvarja  preko 70 GWh prihrankov električne energije. 

Prihranki energije pa niso edini dosežek projekta. S celostnim pristopom so izboljšali kakovost vzdrževanja, splošno in prometno varnost ter življenjsko dobo sistema javne razsvetljave. Konkreten rezultat pa je tudi zmanjšanje izpustov za več kot 3.400 ton CO2 letno. Varovanje okolja tako ostaja Petrolova prioriteta tudi v zahtevnejših časih. Ponosni so, da omenjeno partnerstvo v Srbiji predstavlja do sedaj največji projekt te vrste v portfelju skupine Petrol, saj so v njegovem okviru zamenjali skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil, z novimi Schreder in Phillips LED svetili, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo. Hkrati so s partnerji srbski občini Zaječar pomagali do več kot 75 % prihrankov rabe električne energije. Ker se v prihodnjem obdobju pričakuje rast cene električne energije, bodo skupni prihranki na tem projektu najverjetneje še večji. Občina bo tako lahko svoja sredstva namenila za druge trajnostne projekte. 

V Petrolu so veseli, da lahko s projekti prenov javne razsvetljave nudijo podporo pri prehodu v nizkoogljično prihodnost, saj so odličen primer sodelovanja za skupne okoljske cilje, hkrati pa omogočajo svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin ter večjo prometno in splošno varnost. 

* * *
Prejšnja Naslednja