Petrolov Energetski center odpira vrata na novi lokaciji

Z zavedanjem, da energetska učinkovitost zahteva celovit pristop, je družba Petrol že pred desetletjem odprla center energetskih rešitev, kjer strankam pomagajo do trajnostne energetske oskrbe. Z dnem 23.9.2022 pa je njihov segment energetskih rešitev dobil še dodaten zagon – Energetski center v Zalogu, katerega del je postala še mobilna enota. Celovite energetske rešitve, pod katere se podpisuje Petrol, so primerne za vse segmente kupcev – mesta in lokalne skupnosti, industrijo, poslovni segment in gospodinjstva. Vsem rešitvam pa je skupno eno – dolgoročno partnerstvo na poti v nizkoogljično družbo in s tem izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Vse energetske rešitve pod eno streho na novi lokaciji in z mobilno enoto

Družba Petrol ponudbo energetskih rešitev zadnje desetletje strankam predstavlja tudi v prostorih Energetskega centra, kjer strankam nudijo brezplačno svetovanje in pomagajo izbrati najbolj optimalno rešitev za njihov način bivanja. Od petka, 23. septembra 2022, pa bodo stranke po strokoven in učinkovit nasvet prišle v nov Energetski center v Zalogu, kjer bodo imele možnost ogleda in preizkušanja naprav v dejanskem delovanju. Nova lokacija svetovalne pisarne bo v prihodnje prinesla še nadgradnjo ponudbe in s tem odlično uporabniško izkušnjo za vse segmente kupcev, za katero bo skrbela ekipa strokovnjakov, usposobljenih za opravljanje ogledov na terenu, ki bo dobro prakso s terena prenesla v svetovanje strankam. Že danes pa svojo dejavnost nadgrajujejo z mobilno enoto – energetskim kombijem, s katerim se bodo svojim strankam kjerkoli v Sloveniji še enostavneje in priročnejše približali z njihovo ponudbo energetskih rešitev. 

Petrol svojo vizijo »postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo« udejanja tudi s ponudbo energetskih rešitev za vse skupine energetskih odjemalcev. V prvi vrsti so to gospodinjstva, ki jim nudijo celovite energetske rešitve za zmanjšanje stroškov za energetsko oskrbo, zagotavljajo samooskrbo z uvajanjem obnovljivih virov energije ter omogočajo e-mobilnost za vsak dom. Številne uspešno izvedene projekte v regiji pa je Petrol nanizal tudi na področju javnega sektorja ter industrije in poslovnega dela. Javnemu sektorju stopajo nasproti z rešitvami, ki zmanjšujejo rabo energije s pomočjo energetske prenove javne infrastrukture, jim nudijo multiproduktni pristop skozi koncept pametnih mest ter energetsko upravljanje energentov za doseganje čim večjih prihrankov. Industriji in poslovnemu delu zagotavljajo rešitve za povečanje energetske učinkovitosti ter odgovor, kako do stabilne in cenovno učinkovite oskrbe z energijo z uporabo različnih poslovnih modelov. 

Z dosedanjimi referencami Petrol dokazuje, da je najboljši partner pri izbiri energetskih rešitev, energentov in mobilnosti. S celovitimi energetskimi rešitvami, in nenazadnje s storitvami mobilnosti, kot delom teh rešitev, prispevajo h gradnji energetsko učinkovitejših domov, javnih ustanov, podjetij, mest. In tako skupaj ustvarjajo nizkoogljično prihodnost. 

V zasledovanju strategije ima Petrol v prihodnjih letih cilj še okrepiti svojo vlogo dolgoročnega partnerja na poti v brezogljično prihodnost. Na področju energetskih rešitev bodo tudi v prihodnje njihovim strankam zagotavljali zanesljivo in stroškovno učinkovito oskrbo. Aktivno bodo povezovali ponudbo energentov, storitev in lastnega sodelovanja pri investicijah svojih partnerjev, tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju. S celovitim pristopom v relevantnih omrežjih bodo optimizirali in usklajevali proizvodne vire na eni strani ter porabo na drugi strani. Poseben poudarek bo tudi na ponudbi celovitih paketov energentov, opreme in storitev gospodinjstvom.  

Petrol je sodobna energetska družba, zato ima gradnja lastnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije pri njih posebno strateško vlogo. Z gradnjo lastnih proizvodnih kapacitet želijo postati prepoznaven regionalni ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev ter partner v razvoju krožnega gospodarstva za prehod v nizkoogljično družbo. Trenutno na Hrvaškem upravljajo dve vetrni elektrarni - VE Glunča in VE Ljubač. Poleg tega so podpisane tudi pogodbe za izgradnjo sončnih elektrarn Suknovci, Pliskovo in Vrbnik, ki bodo predvidoma začele proizvodnjo v prvi polovici leta 2023. Začeli so tudi s projektom namestitve sončnih elektrarn na strehe prodajnih mest in lastnih objektov Petrol Green. V prvi fazi bo s sončnimi elektrarnami opremljeno 46 prodajnih mest, cilj pa je, da se v naslednjih fazah opremi celotna mreža Petrolovih objektov. 

Energetske rešitve za vsak dom 
Petrol želi s ponudbo energetskih rešitev priti v čim več domov. Njihove celovite rešitve za večje udobje bivanja izvedejo na ključ, v celoten proces pa vključujejo strokovno svetovanje, montažo, zavarovanje in zanesljiv servis, dodatna prednost je zagotovo ugodno Petrolovo financiranje. Strankam pomagajo tudi pri pridobivanju in urejanju vseh potrebnih soglasij za izbrano energetsko rešitev. Danes njihovo ponudbo sestavljajo IR paneli, sončne elektrarne, toplotne črpalke, plinske peči, klimatske naprave ter polnilne postaje za električna vozila.

Partner industriji in poslovnemu delu ter javnemu sektorju 
Petrol nudi celovite energetske rešitve tudi za industrijo in poslovni del ter za javni sektor. Njihovo strokovno znanje in interdisciplinarna partnerstva zagotavljajo, da za vsakega kupca najdejo optimalne rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti, energetskega upravljanja in povečanja deleža OVE. Z rešitvami znižujejo rabo energije pri končnih kupcih in s tem omogočajo manjše stroške, večjo konkurenčnost, manjša tveganja pri oskrbi z energijo, pomagajo pri doseganju zakonodajnih obvez in kar je najpomembneje, znižujejo ogljični odtis.

Skupaj s partnerji v industriji in v poslovnem segmentu razvijajo rešitve za energetsko učinkovitost, večji delež obnovljivih virov energije in upravljanje industrijskih sistemov. Za mesta in lokalne skupnosti pa nudijo energetske prenove javnih stavb, učinkovito javno razsvetljavo in upravljanje urbanega vodnega kroga (pametno upravljanje sistemov oskrbe s pitno vodo in čiščenje odpadne vode). Od leta 2019 je Petrol poskrbel za namestitev več kot 200 sončnih elektrarn, od industrije do samooskrbnih kmetij. Eden zadnjih in večjih sta bila zagotovo projekta izvedena v sodelovanju s Cinkarno Celje in z Delta Group. 
 

Petrolov Energetski center odpira vrata na novi lokaciji 1

Jože Smolič, član uprave Petrola, skupaj s sodelavci prerezal slavnostni trak. 

Petrolov Energetski center odpira vrata na novi lokaciji 2

Petrolov Energetski center odpira vrata na novi lokaciji 3

Petrolov Energetski center odpira vrata na novi lokaciji 4

* * *
Prejšnja Naslednja