Dopolnitev finančnega koledarja za leto 2022

Poslovanje skupine Petrol še vedno poteka v negotovih razmerah energetske krize in državnih intervencij za blažitev njenih posledic tako za prebivalstvo kot tudi za gospodarske subjekte. Povračila gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine Petrol zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in ostalih energentov (električna energija in zemeljski plin) v letu 2022 v Sloveniji in na Hrvaškem še vedno niso povsem jasna, kar vpliva tako na podajo ocene poslovanja za skupino Petrol do konca leta 2022, kot tudi na pripravo Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2023. Zaradi navedenih okoliščin, družba Petrol d.d., Ljubljana Poslovnega načrta za leto 2023 ne bo mogla sprejeti v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2022, temveč se bo njegov sprejem zamaknil v mesec januar 2023. Iz navedenih razlogov je družba Petrol d.d., Ljubljana sprejela spremembe in dopolnitve Finančnega koledarja za leto 2022.

Povezani dokumenti

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič