36. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana – Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na podlagi prejete zahteve delničarjev VIZIJA HOLDING d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA d.o.o. z dne 29. 12. 2022, za dopolnitev dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, sklicane za 23. 1. 2023, objavlja z njihovim predlogom dopolnjen čistopis dnevnega reda 36. skupščine delničarjev.

Priloge: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda, čistopis dnevnega reda 36. skupščine delničarjev in glede na podano zahtevo dopolnjeno gradivo, so priloženi dokumenti.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič