Petrol d.d.: 35. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana – Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda

Priloge: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda, čistopis dnevnega reda 35. skupščine delničarjev in glede na podano zahtevo dopolnjeno gradivo, so priloženi dokumenti.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič