36. seja skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana - nasprotni predlog

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana sporoča, da je v torek, 10. januarja 2023, prejela nasprotni predlog delničarja VZMD k 4.1. točki dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki bo dne 23. januarja 2023.

Nasprotni predlog je v prilogi.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič