Družba Petrol d.d., Ljubljana prejela bonitetno oceno ESG

Petrol d.d., Ljubljana je ena prvih slovenskih borznih družb, ki je pridobila bonitetno oceno ESG (okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov). Mednarodna bonitetna hiša S & P Global Ratings je družbi Petrol d.d., Ljubljana na podlagi poglobljene analize junija 2023 podelila oceno ESG 56 z ustrezno pripravljenostjo, kar je nad povprečno oceno svetovnega naftnega in plinskega sektorja, kjer povprečna ocena znaša 54 (vir: Sustainable Finance Newsletter, avgust 2023). To je pomemben korak v zavezanosti Petrola k okoljski, družbeni in upravljavski odgovornosti.

"Pridobljena ocena ESG odraža našo zavezo k izpolnjevanju okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov. Čeprav smo del vrednostne verige ogljikovodikov, smo zavezani k zmanjševanju našega ogljičnega odtisa in povečevanju vlaganj v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in v druge projekte energetske tranzicije. V okviru celovitega sistema upravljanja tveganj obvladujemo tudi izpostavljenost okoljskim in družbenim tveganjem. Prav tako si prizadevamo za večjo raznolikost v vodstvenem timu in v celotni organizaciji, saj menimo, da so raznolike ekipe ključne za inovativnost in odpornost našega poslovanja," je povedala Nada Drobne Popović, predsednica uprave.  

Pridobitev ocene ESG je pomemben korak v izpolnjevanju strategije skupine Petrol, ki želi še naprej izboljševati dosežke na tem področju. S tem namenom je bil v družbi Petrol d.d., Ljubljana leta 2022 ustanovljen interni Odbor za trajnostni razvoj, ki usmerja in spodbuja trajnostno miselnost in ravnanje po celotni skupini.

Trajnostni razvoj skupine Petrol temelji na treh stebrih: nizkoogljična energetska družba, partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožno gospodarstvo. Kot strateški partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo skupina Petrol ne znižuje le lastnega okoljskega odtisa, ampak tudi izkorišča velik tržni in okoljski potencial pri prehodu v bolj trajnostno oziroma nizkoogljično energetiko. V doseganju slednjega sta strateška cilja skupine Petrol 40-odstotno zmanjšanje obveznosti iz energetske bilance ter 35 odstotkov investicij v zeleno tranzicijo. Skupina Petrol povečuje naložbe v obnovljive vire energije,  z energijo vetra, sonca in vode znižuje ogljični odtis, soustvarja energetsko učinkovita mesta in podjetja, razvija ponudbo alternativnih pogonskih goriv in storitev trajnostne mobilnosti v regiji, širi mrežo polnilnic za električna vozila, z raznoliko paleto storitev poglablja odnos s svojimi strankami, hkrati pa vlaga v razvoj in posodabljanje mreže prodajnih mest, s čimer ohranja stabilnost in dobičkonosnost svojega tradicionalnega dela poslovanja – oskrbe s proizvodi iz nafte.

Bonitetna hiša je v svojem poročilu izpostavila ustrezno pripravljenost družbe Petrol d.d., Ljubljana in agilnost pri prilagajanju in odzivanju na volatilno poslovno okolje, tudi v obdobju pandemije in energetske krize. Po mnenju podeljevalcev bonitetne ocene ESG si družba Petrol d.d., Ljubljana s ponudbo zelene energije in ostalimi aktivnostmi v smeri energetske tranzicije prizadeva za izgradnjo vzdržnega poslovnega portfelja.

V prihodnosti namerava družba Petrol d.d., Ljubljana nameniti še več pozornosti poročanju o dosežkih na področju trajnosti in s tem prispevati tudi k zavedanju o pomenu trajnostnega razvoja med našimi deležniki.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič