Skupina Beogas

Družba Beogas Invest d.o.o. se skupaj s hčerinskima družbama ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v treh beograjskih občinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Željko Bjelan (do 31. julija 2018), Uroš Bider (od 1. avgusta 2018)

Dejavnost družbe

Družba Beogas Invest d.o.o. je 100-odstotni lastnik družbe Beogas d.o.o. Beograd in Domingas d.o.o. K družbi Beogas Invest d.o.o. je bila junija 2018 pripojena družba Rodgas AD. Družba Beogas Invest d.o.o. se skupaj s hčerinskima družbama ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah: Čukarica, Palilula in Voždovac, od avgusta 2015 v Pećincih ter od junija 2018 v Bački Topoli. Družba Beogas d.o.o. Beograd ima v lasti 425 km plinovodnega omrežja in 10.858 aktivnih priključkov. V letu 2018 je skupina prodala 262,9 tisoč MWh zemeljskega plina, kar je 27 odstotkov več kot leto prej. Skupina je v letu 2018 ustvarila prihodke od prodaje v višini 8,8 mio EUR, kar je 33 odstotkov več kot v letu 2017. Skupina je v letu 2018 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,1 mio EUR, kar je 0,6 mio EUR več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2018 znašal 1,0 mio EUR, kar je 0,5 mio EUR več kot v letu 2017.

Kapital skupine je 31. decembra 2018 znašal 16,9 mio EUR.

Kontakt

Beogas Invest

Patrijarha Dimitrija 12v, 11000 Beograd, Rakovica