EKOEN d.o.o.

Družba Ekoen d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan (od 24. septembra 2020)

Dejavnost družbe

V novembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen d.o.o., ki ima v 100 odstotni lasti družbo Ekoen GG d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije. V letu 2021 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 517,0 tisoč EUR. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2021 znašal -9,4 tisoč EUR. 

Kapital skupine je 31. decembra 2021 znašal 738,8 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen

Luče 117A, 3334 Luče