EKOEN d.o.o.

Družba Ekoen d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan

Dejavnost družbe

V novembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen d.o.o., ki ima v 100-odstotni lasti družbo Ekoen GG d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije. 29. decembra 2022 je bila družba Ekoen GG d.o.o. pripojena k družbi Ekoen d.o.o.
 
V letu 2022 je družba Ekoen d.o.o. skupaj z družbo Ekoen GG d.o.o. ustvarila prihodke od prodaje v višini 557,1 tisoč EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2022  znašal -10,4 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 728,4 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen

Luče 117A, 3334 Luče