EKOEN d.o.o.

Družba Ekoen d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan (direktor), Zoran Gračner (prokurist)

Dejavnost družbe

Osnovni dejavnosti družbe sta proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije.

V letu 2023 je družba Ekoen d.o.o. ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 0,7 mio EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2023 znašal –10,9 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 0,7 mio EUR.

Kontakt

Ekoen

Luče 117A, 3334 Luče