Ekoen d.o.o.

Družba Ekoen d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Urška Kalan

Dejavnost družbe

V novembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen d.o.o., ki ima v 100-odstotni lasti družbo Ekoen GG d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije. V letu 2019 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 383,2 tisoč EUR. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2019 znašal -1,8 tisoč EUR.

Kapital skupine je 31. decembra 2019 znašal 764,8 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen

Luče 117A, 3334 Luče