Ekoen d.o.o.

Družba Ekoen d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan (od 24. septembra 2020), Urška Kalan (od 31. julija 2020 do 24. septembra 2020), Janez Grošelj (do 13. julija 2020)

Dejavnost družbe

V novembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen, d.o.o., ki ima v 100-odstotni lasti družbo Ekoen GG d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije. V letu 2020 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 415,9 tisoč EUR. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2020 znašal -15,1 tisoč EUR.

Kapital skupine je 31. decembra 2020 znašal 764,8 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen

Luče 117A, 3334 Luče