Ekoen S d.o.o.

Družba Ekoen S d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Urška Kalan

Dejavnost družbe

V decembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen S d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije. V letu 2019 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 47,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 7,1 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 10,0 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen S

Ljubljanska cesta 35, 1230 Domžale