Ekoen S d.o.o.

Družba Ekoen S d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan (od 24. septembra 2020), Urška Kalan (od 31. julija 2020 do 24. septembra 2020), Janez Grošelj (do 13. julija 2020)

Dejavnost družbe

V decembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen S d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije. V letu 2020 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 46,0 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal -1,7 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 8,3 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen S

Ljubljanska cesta 35, 1230 Domžale