Ekoen S d.o.o.

Družba Ekoen S d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan

Dejavnost družbe

V decembru 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Ekoen S d.o.o. Njena osnovna dejavnost je proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije.  
 
V letu 2022 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 55,4 tisoč EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2022 znašal -4,9 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 10,5 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen S

Ljubljanska cesta 35, 1230 Domžale