Ekoen S d.o.o.

Družba Ekoen S d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo toplote iz obnovljivih virov energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Igor Jogan (direktor), Zoran Gračner (prokurist)

Dejavnost družbe

Osnovni dejavnosti družbe sta proizvodnja in distribucija toplote iz obnovljivih virov energije.   

V letu 2023 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 65,6 tisoč EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2023 znašal 5,7 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 16,2 tisoč EUR.

Kontakt

Ekoen S

Ljubljanska cesta 35, 1230 Domžale