Mbills d.o.o.

Podjetje mBills d.o.o. razvija inovativne rešitve za plačevanje. Uporabnikom ponuja mobilno denarnico mBills in kartico mBills Mastercard. Podjetje mBills ima dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje e-denarja in opravljanje plačilnih storitev.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Primož Zupan

Dejavnost družbe

Februarja 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 76-odstotnega poslovnega deleža družbe Mbills d.o.o. Družba nastopa pod blagovno znamko mBills, ki predstavlja brezpapirno in brezgotovinsko plačevanje. Aplikacija je odprta platforma za mobilno 
plačevanje, ki temelji na mobilni denarnici. Omogoča plačevanje blagajniških računov, mesečnih položnic, nakupovanje na spletu, nakazovanje denarja in še veliko drugega. V aprilu 2020 je družba Petrol d.d., Ljubljana, povečala lastniški delež v družbi Mbills d.o.o., in sicer z 91,04 % na 100 %. V letu 2021 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 2,3 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal -1,1 mio EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 4,5 mio EUR.

Kontakt

mBills, d.o.o.

Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana