Mbills d.o.o.

Podjetje mBills d.o.o. razvija inovativne rešitve za plačevanje. Uporabnikom ponuja mobilno denarnico mBills in kartico mBills Mastercard. Podjetje mBills ima dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje e-denarja in opravljanje plačilnih storitev.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Leon Stare

Dejavnost družbe

Februarja 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 76-odstotnega poslovnega deleža  družbe  Mbills  d.o.o.  Družba  nastopa  pod  blagovno  znamko  mBills,  ki  predstavlja brezpapirno  in  brezgotovinsko  plačevanje.  Aplikacija  je  odprta  platforma  za  mobilno plačevanje,  ki  temelji  na  mobilni  denarnici.  Omogoča  plačevanje  blagajniških  računov, mesečnih položnic, nakupovanje na spletu, nakazovanje denarja in še veliko drugega. V aprilu 2020 je družba Petrol d.d., Ljubljana, povečala lastniški delež v družbi Mbills d.o.o. in sicer z 91,04 odstotka na 100 odstotkov.  
 
V letu 2022 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 2,2 mio EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2022 znašal -1,1 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 3,4 mio EUR.

Kontakt

mBills, d.o.o.

Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana